h
11 juli 2017

Centrumplan is dilemma voor SP

Foto: - / -

De SP is blij met de inhoud van het Centrumplan Emmeloord dat gisteren door een meerderheid van de gemeenteraad is vastgesteld. De inbreng van de inwoners tijdens de stadscafe's is goed verwerkt. En het plan komt ook vrijwel overeen met de resultaten uit de poll die de SP zelf heeft gehouden.

Lees verder
10 juli 2017

Algemene beschouwing SP fractie

Foto: SP

Op 10 april jl is het Domela Nieuwenhuis museum gered van sluiting. Domela Nieuwenhuis was de grondlegger van de socialistische beweging. De gemeenteraad van Heerenveen wilde een bezuiniging doorvoeren op het museum, waardoor het museum dreigde de deuren te moeten sluiten.

Lees verder
7 juli 2017

Solidariteitsregeling

Het AD meldt vandaag dat minister Plasterk van plan is om de afdrachtregeling van de SP onmogelijk te maken. De PvdA minister vindt het onwenselijk dat raadsleden, wethouders en Kamerleden hun inkomsten afdragen aan de SP en in ruil daarvoor een vergoeding of (in geval van voltijds politici) een modaal salaris ontvangen.

Lees verder
30 juni 2017

Buurtcomité bij elkaar vanwege slecht onderhouden woningen

Foto: SP

In de rivierenbuurt in Emmeloord staan veel renovaties op het programma. In de Linge zijn 2 jaar geleden woningen gerenoveerd en deze zomer een ander deel. Het is net nieuwbouw, zo mooi.

Lees verder
12 juni 2017

SP startte actiepagina 'Behoud lijn 75'

Foto: SP

De SP kreeg signalen dat buslijn 75 'Marknesse - Steenwijk' niet meer zal rijden tussen 10.00 en 16.00 uur. Dit traject zou door vrijwilligers moeten worden gereden omdat het een 'onrendabele' lijn zou zijn.

Lees verder
7 juni 2017

SP feliciteert Espel met MFS

De SP feliciteert Espel met de voorgenomen realisatie van het Multifuncitioneel Sportcentrum (MFS). Gisteren heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het plan.

Lees verder
7 juni 2017

Nieuwe inspraakverordening beperkt inspraak door inwoners

De gemeenteraad heeft gisteravond de nieuwe inspraakverordening vastgesteld. De oude verordening was gedateerd, de nieuwe sluit beter aan op de huidige wetgeving. Het college (en nu ook de meerderheid van de raad) heeft echter tegelijkertijd de inspraakmogelijkheden van inwoners enigszins beperkt.

Lees verder
5 juni 2017

Super Zaterdag #SPindebuurt

Foto: SP

Gisteren was het Super Zaterdag. Overal in het land gingen SP-ers de straat op om te spreken met mensen in de buurte en wijken. We zullen spreken over het verbeteren van honderden buurten, bedrijven, zorginstellingen en scholen. Van een veilige straat tot goede betaalbare huizen. Van het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico tot sluiting van een onveilige kerncentrale. We hebben laten zien wat onze partij in petto heeft. En dit is nog maar het begin. Samen heroveren we terrein op het doorgeschoten individualisme. Samen boeken we overwinningen en zorgen we voor sociale vooruitgang.

Lees verder
21 mei 2017

SP tegen 'experiment' met huisvesting arbeidsmigranten naast AZC

Uitzendbureau Level 1 mag een park voor de huisvesting van 300 arbeidsmigranten realiseren aan de Kuinderweg 23, direct naast het AZC in Luttelgeest. De gemeenteraad heeft op 15 mei het bestemmingsplan goedgekeurd. De SP heeft (samen met de PvvP) tegengestemd. Het bestemmingsplan druist in tegen de gemeentelijke beleidsregel. Deze zegt dat een centrum voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten (tot 300 bewoners) pas gerealiseerd mag worden als op de beoogde locatie eerst een aantal jaren een kleiner centrum is geweest (tot 150 bewoners). Level 1 mag echter de tussenstap van het kleine centrum overslaan. En ook nog op een risicovolle locatie direct naast het AZC. De SP spreekt daarom van een 'experiment' met risico's.

Lees verder
7 mei 2017

Nieuwe Marknesserbrug € 500.000 te duur

Foto: -

De huidige Marknesserbrug wordt vervangen door een stadspoortbrug. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten tijdens de raadsvergadering van 18 april. De SP heeft (samen met VVD en Aart Reussing van het CDA) tegengestemd. De stadspoortbrug is € 500.000 duurder dan een gewone brug. Bovendien past de stadspoortbrug niet bij het karakter van de polder.

Lees verder

Pagina's