h

Reactie SP op het rekenkamerrapport

25 mei 2020

Reactie SP op het rekenkamerrapport

In het gepresenteerde rapport concludeert de commissie dat in Noordoostpolder niet burgemeester en wethouders, maar de ambtenaren in het gemeentehuis de leiding hebben. Het hoogste orgaan van de gemeente, de gemeenteraad, stelt zich te zwak en afwachtend op en is onderling erg gepolariseerd.

Het betoog van de SP tijdens de gemeenteraadsvergadering:

Voorzitter
Vanavond staat het rekenkamerrapport ‘de raad weer aan zet’ op de agenda. De SP fractie heeft hier al langere tijd naar uitgekeken, om de volgende twee redenen.

1. Vanaf het moment dat de SP in de raad zit hebben we het gevoel dat de democratie in de Noordoostpolder minimaal aanwezig is. Het debat als Raad doen we vaak niet op basis van inhoudelijke uitwisselingen van argumenten en dualiteit, maar vanuit ingenomen standpunten en monisme.

2. Daarnaast worden er regelmatig besluiten genomen zonder dat er kaders gesteld zijn, wanneer we daar iets van zeggen, moeten we vertrouwen hebben in het college. Dit ontneemt ons als raad dat we onze controlerende taak niet uit kunnen voeren. Geen kaders is geen controle.

Nederland is een democratie. Dit betekent dat we via verkiezingen o.a. een gemeenteraad hebben. Wij zitten niet in de raad omdat wij dit persoonlijk willen, maar omdat we gekozen zijn. Daarmee zijn we volksvertegenwoordigers. Een belangrijke taak rust daarmee op onze schouders. We hebben een verplichting naar onze kiezers die er op rekenen dat wij hun geluid laten horen. Ieder gemeenteraadslid vanuit zijn/haar eigen partijpolitiek en dus eigen wijze.

Als SP fractie voelen ons hierin belemmerd doordat onze partijpolitiek (actie gericht vanuit de samenleving) niet echt wordt geaccepteerd. En dat maakt in onze beleving de besluitvorming hier in de Noordoostpolder geen goede democratische besluitvorming.

Wanneer na uitwisseling van argumenten er een meerderheid tot een besluit komt, is dit een democratisch besluit, maar wel met inachtneming van:
- Respect
- Luisteren naar argumenten
- Acceptatie van verschillende partijpolitiek

Dat een debat fel kan zijn, dat mag. Het gaat namelijk niet om persoonlijke zaken, maar om zaken die vanuit een partijstandpunten naar voren worden gebracht. Waarbij het partijbelang soms boven het algemeen belang staat. Dat is nu eenmaal een feit.

Wat maakt dan nu dat we uitzien naar het debat vanavond. De SP fractie hoopt dat we een open houding gaan aannemen, ondanks de uitspraken die al in de pers zijn gedaan. Open naar het rapport kijken, en daarmee kritisch naar onszelf kijken, zodat de Raad weer aan zet komt.

Voorzitter.

Wel hebben we nog een aantal vragen:

De SP zou graag een reactie van het CDA willen wat zij bedoelen met: partijen die al langer lands de zijlijn schreeuwen en worden geassocieerd met de PVV en FvD?.
Van de andere coalitiepartijen zouden we willen weten: waarom heeft u in de pers defensief op het rapport gereageerd, ipv uit kansen te denken?

 

Aan het college hebben we nog de volgende vragen:

- U schrijft in uw bestuurlijke reactie dat u de conclusies op hoofdlijnen onderschrijft. In de commissie is hier geen antwoord op gegeven wat die hoofdlijnen zijn.

- Tevens willen we weten of u bereid bent de term ‘passend organiseren’ in het veranderproces te gaan wijzigen. Het is een instrumentele wijziging, maar kan soms enorm helpen om een cultuurswijziging door te voeren

- U noemt in uw reactie het Open Plan Proces Emmeloord Centrum het goede voorbeeld van ‘passend organiseren’. Helaas heeft de raad ook hier geen kaders meegegeven, maar uitgangspunten. En inmiddels is het ’in de geest van….’. Waarom heeft u juist dit voorbeeld als een goed voorbeeld genomen? Waren er geen andere voorbeelden te noemen?

Voorzitter, we hopen een antwoord op de gestelde vragen te krijgen van de verschillende partijen en college. Maar bovenal hopen we dat we als raad in de spiegel durven kijken en de kansen aan willen gaan die dit rapport ons geeft. We hopen op een open debat, met respect voor elkaar met als eindresultaat ‘dat de raad weer aan zet komt’.

 

Reactie toevoegen

U bent hier