h
18 september 2016

SP stemt tegen jaarstukken vanwege De Deel

Foto: Juup Nijholt

Het oude project stadshart (Provast) wordt nog steeds beschreven in de jaarstukken. Het project wordt pas boekhoudkundig afgesloten als het Open planproces heeft geleid tot een nieuw bestemmingsplan. Zover is het nog niet. Het oude project kampt met een verlies van ca. € 9 miljoen. Dit verlies werd in het verleden gedekt door de waarde van De Deel. Een eventuele verkoop van het plein levert geld op. Echter, het oude project is niet haalbaar gebleken. Hierdoor daalt de waarde van het plein en dekt de waarde niet langer het verlies. De Deel is nog steeds eigendom van de gemeente. Het college heeft daarom veel belang bij een hoge taxatiewaarde voor De Deel. Met een hoge taxatiewaarde lijkt het verlies naar buiten toe kleiner dan het in werkelijkheid is.

Lees verder
9 september 2016

Vissteiger mindervaliden Urkervaart wordt aangepast

Sinds kort is de wijk Revelsant een vissteiger rijker. De steiger is op initiatief van de wijkvereniging door de gemeente aangelegd. De steiger zou vooral bedoeld zijn voor mindervaliden. Helaas.....

Lees verder
14 augustus 2016

Nationaal ZorgFonds - Zomermarkt

Foto: D. van Sluijs

Afgelopen zomermarkt hebben SP'ers ondersteuning geboden aan het Nationaal ZorgFonds door met een kraam op de zomermarkt te staan. Lees verder
8 juli 2016

Terugblik op de raadsvergadering van 4 juli

Foto: -

De fractie blikt terug op de turbulente raadsvergadering van 4 juli 2016. Onderwerpen zijn het noodbevel, het programma Hart voor Emmeloord en de huishoudelijke hulp.

Lees verder
2 juli 2016

SP: Wensen inwoners over stadshart moeten bindend vastgelegd

Foto: - / HvE

De SP is van mening dat de uitkomst van het Open planproces Stadshart beter moet worden vastgelegd. Tijdens het Open planproces hebben de inwoners expliciet voor scenario 3 gekozen. Het college wil scenario 3 weliswaar als 'uitgangspunt' voor het vervolgproces gebruiken, maar dat betekent niet dat scenario 3 ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarom komt de SP tijdens de raadsvergadering van 4 juli met een zestal voorstellen (amendementen) om de uitkomst van het Open planproces meer bindend te maken.

Lees verder
2 juli 2016

Wel of geen Noodbevel?!

Foto: SP

De SP zou graag via een interpellatiedebat vragen aan de burgemeester willen stellen over de uitspraak van de bezwarencommissie rondom het uitvaardigen van een noodbevel in februari dit jaar. Het is de SP nooit te doen geweest om de beslotenheid van de avond en de inhoud van bijeenkomst.  Maar wel over de regie van de Burgemeester op die bewuste avond en of er nu wel of geen noodbevel is geweest.

Lees verder
3 juni 2016

SP motie over HVC unaniem aangenomen

Foto: Juup Nijholt

De SP motie over de salariëring van de directeur van HVC is maandag unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Wethouder Poppe gaat zich nu sterk maken om het salaris van de directeur te laten voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Lees verder
23 mei 2016

SP: 'Salaris directeur HVC moet omlaag'

Foto: Juup Nijholt

Het salaris van de directeur van HVC moet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat vindt de SP in Noordoostpolder. Daarom komt de Partij in de raadsvergadering van 30 mei met een motie die de wethouder oproept zich hiervoor sterk te maken. Gemeente Noordoostpolder is samen met 45 andere gemeenten en 6 waterschappen aandeelhouder van de NV HVC.

Lees verder
20 april 2016

College en dorpen eens over woningbouw

Foto: Juup Nijholt

Het college en de dorpen zijn het eens over de toekomstige woningbouw. De globale plannen voor de woningbouw in de dorpen zijn beschreven in het document Ontwikkelperspectieven Noordoostpolder. Afgelopen maandag heeft de raad unaniem met dit document ingestemd.

Lees verder
19 april 2016

SP is voor scenario 3, maar tegen raadsvoorstel

Foto: Juup Nijholt

De SP heeft gisteren tegen het raadsvoorstel voor de scenariokeuze voor het stadshart van Emmeloord gestemd. Desalniettemin is de SP een voorstander van het nader uitwerken van scenario 3.

Lees verder

Pagina's