h
5 september 2015

Wethouder wilde inwoners niet per loting in klankbordgroep

De SP was niet blij met het bericht van de gemeente dat er gemeenteraadsleden in de klankbordgroep van de gemeente zouden komen.

Lees verder
3 september 2015

WMO voorlichtingsmiddag

Foto: D. van Sluijs

De SP organiseert op dinsdagmiddag 8 september een voorlichtingsmiddag t.b.v. de indicaties en herindicaties Wmo maatwerkvoorziening in buurthuis de Brulboei

Hoe behoudt en krijgt u uw
ondersteuning en zorg die u nodig heeft?

Lees verder
2 september 2015

OV-bijeenkomst speciaal voor senioren

(Bron: flevoland.nl) Op woensdag 9 september 2015 vindt een informatiebijeenkomst plaats over het openbaar vervoer (OV) voor senioren. OV-ambassadeurs uit de regio informeren hen in het gemeentehuis van Emmeloord over reizen met de bus of trein.

Lees verder
26 juli 2015

SP in actie! Meld je aan voor de klankbordgroep

Foto: D. van Sluijs

Afgelopen donderdag 23 juli en vrijdagavond 24 juli heeft de SP in het centrum van Emmeloord gestaan. Dit om kenbaar te maken dat inwoners zich kunnen aanmelden voor de klankbord groep.

Lees verder
19 juli 2015

SP attendeert inwoners op aanmelden klankbordgroep

Foto: D. van Sluijs

De gemeente Noordoostpolder is een Open planproces gestart voor de ontwikkeling van het stadshart van Emmeloord. Het doel van het Open planproces is de wensen van inwoners en ondernemers bepalend te laten zijn bij de planvorming voor het stadshart. De politiek wordt hierbij nadrukkelijk op afstand gezet.

Lees verder
7 juli 2015

SP Poll Buitenbad

Twee jaar geleden was de SP een poll gestart rondom de buitenbad in Emmeloord. Er waren geluiden dat het buitenbad zou sluiten en de SP was benieuwd wat de inwoners daarvan vonden.

Lees verder
1 juli 2015

Wethouder passeert toezegging met start 'Open planproces'

In de raadsvergadering van 1 juni is het raadsvoorstel Open planproces Emmeloord-centrum aangenomen. Alleen de SP heeft tegengestemd. Het belangrijkste bezwaar van de SP was het ontbreken van een eenduidig vastgelegd uitvoeringsplan. Het raadsvoorstel bestaat enkel uit een lijst met losse ingrediënten. De gevolgen hiervan zijn met het uitkomen van het gemeentelijk persbericht pijnlijk duidelijk geworden.

Lees verder
1 juli 2015

Motie 'Inzameling drankenkartons' overgenomen

Foto: Juup Nijholt

Wethouder Poppe heeft in de raadsvergadering van 29 juni de SP motie 'Inzameling drankenkartons' overgenomen. Dit betekent dat hij de motie gaat uitvoeren. Er zal dus per direct met de inwoners worden gecommuniceerd dat drankenkartons (pakken van melk en andere zuivel, vruchtensap, pastasaus etc.) in de verzamelzak van het plastic mogen worden gedaan. Afvalverwerker HVC scheidt sinds kort de drankenkartons van het overige plasic met als doel deze te recyclen.

Lees verder
29 juni 2015

Algemene beschouwing SP Voorjaarsrapportage

Foto: Denise van Sluijs

2015 is het overgangsjaar voor de zorg. Voor de SP een belangrijk onderwerp. Want hoe gaat het met de uitvoer? Werk het principe van ‘in eigen kracht’ wanneer je 90 bent en werkgever wordt van je eigen huishoudelijke hulp? Werkt het principe ‘een gezin – een plan’  maar de partijen rondom je kind niet om tafel kunt krijgen?  Hoe worden we als raad meegenomen in dit geheel?

Lees verder
18 juni 2015

Lege drankenkartons mogen in de inzamelzak voor plastic

Foto: Juup Nijholt

Sinds enige weken mogen lege drankenkartons (pakken van melk en andere zuivel, vruchtensappen, pastasaus etc.) in de inzamelzak voor het plastic. Afvalverwerker HVC is gestart met het scheiden van drankenkartons vanuit het plasticafval. De drankenkartons worden vervolgens gerecycled en het karton, plastic en aluminium wordt hergebruikt. Ook het plasticafval uit de Noordoostpolder wordt nu op deze manier verwerkt. Het college weigert echter vooreerst om de inwoners hierover te informeren. Hierdoor blijven de lege drankenkartons in de grijze container verdwijnen in plaats van in de inzamelzak voor het plastic. De SP komt daarom in de raadsvergadering van 29 juni met een motie die het college oproept per direct de communicatie met de inwoners te starten.

Lees verder

Pagina's