h
19 juli 2015

SP attendeert inwoners op aanmelden klankbordgroep

Foto: D. van Sluijs

De gemeente Noordoostpolder is een Open planproces gestart voor de ontwikkeling van het stadshart van Emmeloord. Het doel van het Open planproces is de wensen van inwoners en ondernemers bepalend te laten zijn bij de planvorming voor het stadshart. De politiek wordt hierbij nadrukkelijk op afstand gezet.

Lees verder
7 juli 2015

SP Poll Buitenbad

Twee jaar geleden was de SP een poll gestart rondom de buitenbad in Emmeloord. Er waren geluiden dat het buitenbad zou sluiten en de SP was benieuwd wat de inwoners daarvan vonden.

Lees verder
1 juli 2015

Wethouder passeert toezegging met start 'Open planproces'

In de raadsvergadering van 1 juni is het raadsvoorstel Open planproces Emmeloord-centrum aangenomen. Alleen de SP heeft tegengestemd. Het belangrijkste bezwaar van de SP was het ontbreken van een eenduidig vastgelegd uitvoeringsplan. Het raadsvoorstel bestaat enkel uit een lijst met losse ingrediënten. De gevolgen hiervan zijn met het uitkomen van het gemeentelijk persbericht pijnlijk duidelijk geworden.

Lees verder
1 juli 2015

Motie 'Inzameling drankenkartons' overgenomen

Foto: Juup Nijholt

Wethouder Poppe heeft in de raadsvergadering van 29 juni de SP motie 'Inzameling drankenkartons' overgenomen. Dit betekent dat hij de motie gaat uitvoeren. Er zal dus per direct met de inwoners worden gecommuniceerd dat drankenkartons (pakken van melk en andere zuivel, vruchtensap, pastasaus etc.) in de verzamelzak van het plastic mogen worden gedaan. Afvalverwerker HVC scheidt sinds kort de drankenkartons van het overige plasic met als doel deze te recyclen.

Lees verder
29 juni 2015

Algemene beschouwing SP Voorjaarsrapportage

Foto: Denise van Sluijs

2015 is het overgangsjaar voor de zorg. Voor de SP een belangrijk onderwerp. Want hoe gaat het met de uitvoer? Werk het principe van ‘in eigen kracht’ wanneer je 90 bent en werkgever wordt van je eigen huishoudelijke hulp? Werkt het principe ‘een gezin – een plan’  maar de partijen rondom je kind niet om tafel kunt krijgen?  Hoe worden we als raad meegenomen in dit geheel?

Lees verder
18 juni 2015

Lege drankenkartons mogen in de inzamelzak voor plastic

Foto: Juup Nijholt

Sinds enige weken mogen lege drankenkartons (pakken van melk en andere zuivel, vruchtensappen, pastasaus etc.) in de inzamelzak voor het plastic. Afvalverwerker HVC is gestart met het scheiden van drankenkartons vanuit het plasticafval. De drankenkartons worden vervolgens gerecycled en het karton, plastic en aluminium wordt hergebruikt. Ook het plasticafval uit de Noordoostpolder wordt nu op deze manier verwerkt. Het college weigert echter vooreerst om de inwoners hierover te informeren. Hierdoor blijven de lege drankenkartons in de grijze container verdwijnen in plaats van in de inzamelzak voor het plastic. De SP komt daarom in de raadsvergadering van 29 juni met een motie die het college oproept per direct de communicatie met de inwoners te starten.

Lees verder
1 juni 2015

SP stemt tegen 'open planproces'

De SP heeft als enige fractie in de raad tegen het 'open planproces' voor Emmeloord-centrum gestemd. De SP is weliswaar een groot voorstander van een 'open planproces' waarin inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gezamenlijk komen tot een breed gedragen plan voor Emmeloord-centrum, maar de kwaliteit van het nu gepresenteerde raadsvoorstel is veel te laag.

Lees verder
31 mei 2015

Gemeente NOP rekent zichzelf rijk!

Het college van de gemeente Noordoostpolder rekent zichzelf graag rijk. De jaarrekening van 2014 is positief afgesloten en wel met iets meer dan € 3 miljoen, zegt men. Maar eigenlijk is dit niet zo.  Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 373.476. De SP fractie zal uitleggen hoe het komt dat de wethouder financiën zichzelf rijker rekent dan hij in werkelijkheid is.

Lees verder
18 mei 2015

SP-LEDENDAG IN DIERENPARK BURGERS' ZOO

De SP organiseert een SP-ledendag op zondag 31 mei in Burgers' Zoo in Arnhem. Met partner, kinderen, vrienden en buren zijn SP-leden daar van harte welkom. Naast het bezoek aan de de dierentuin is er volop muziek, cabaret, debatten, etc. Al onze Kamerleden lopen er in het 'wild' rond en u krijgt gratis een bijzondere herinneringsfoto mee naar huis.
 

 

Lees verder
16 mei 2015

REGIOCONFERENTIE STEMT UNANIEM VOOR COALITIEDEELNAME

Foto: SP

Binnen de Socialistische partij is het een goed gebruik om transparant naar de leden te functioneren, dit geldt ook voor deelname in de coalitie, het coalitieakkoord en de kandidaat gedeputeerde Arie Stuivenberg. Hiervoor heeft de SP een bijzondere regioconferentie gehouden waarbij een afvaardiging vanuit alle SP afdelingen binnen Flevoland zich heeft kunnen uitspreken. De 18 afgevaardigden die alle Flevolandse SP leden vertegenwoordigen hebben zich unaniem uitgesproken voor deelname aan de coalitie zoals dat op 13 mei openbaar is geworden.

Lees verder

Pagina's