h

De Coronacrisis

19 maart 2020

De Coronacrisis

Foto: SP

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes, nu en ook de komende weken,' zegt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Onze zorgverlenders verdienen meer dan alleen applaus. Teken de petitie:
 

BELOON DE HELDEN

Help de zorg
Zorgverleners verdienen alle steun die mogelijk is. Want zij zijn de mensen die in de frontlinie staan, die zo goed mogelijk zorgen voor de mensen die ziek worden. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of er wel voldoende materialen zijn om het werk goed en gezond te kunnen blijven doen. We hebben grote zorgen over wat er nu gebeurt in onze verpleeghuizen en de rest van de zorg. Zorgverleners moeten nog steeds vaak werken zonder bescherming en lopen het gevaar dat ze anderen en zichzelf besmetten, terwijl in de verpleeghuizen de mensen het meest kwetsbaar zijn. Het aantal besmettingen is enorm gestegen in de verpleeghuizen.

Er moet met spoed gekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om onze ouderen te beschermen. Er zijn nu eindelijk voldoende beschermingsmaterialen. Maar nog steeds werken zorgverleners onbeschermd, omdat de richtlijn is dat ze preventief geen mondkapje mogen dragen. Dit is onacceptabel en onverantwoord. Een voorstel van de SP om ervoor te zorgen dat meer zorgverleners gebruik kunnen maken van beschermingsmiddelen kreeg brede steun in de Tweede Kamer. Dat is een hele belangrijke stap! Wij willen dat álle zorgverleners beschermd worden.

Waardeer de zorg
De zorgverleners zijn de mensen die ons echt door deze crisis heen trekken. We klappen allemaal voor de zorg, maar daar mag het niet bij blijven. Ook is in de Tweede Kamer besloten dat de zorg een bonus krijgt – voor de zomer. Maar dat is niet genoeg. Het wordt hoog tijd dat we onze zorg niet alleen applaus en een bonus geven, maar structureel meer waardering, een hoger salaris, meer collega’s en meer zeggenschap over hun werk. Daar zetten we ons voor in.

Ontwikkeling van een vaccin
De ontwikkeling van een vaccin is nu topprioriteit. We moeten volop inzetten op onderzoek. En we moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat farmaceuten het coronavaccins als verdienmodel gaan gebruiken. Of dat - zoals president Trump liet zien – de grootste rijkaards vaccins voor zichzelf gaan opeisen. We mogen het niet laten gebeuren dat de farmaceutische industrie hier woekerwinsten uit gaat slaan waar wij als samenleving voor opdraaien. Daarom zijn we blij dat er een voorstel van de SP is aangenomen waardoor het kabinet zich nu hiervoor moet gaan inzetten. Zo kunnen we voorkomen dat als er een vaccin is, het vaccin door één bedrijf wordt gemonopoliseerd en niet beschikbaar is voor iedereen.

Er moet meer ingezet worden op de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal in ons eigen land en in de Europese Unie. Daarom zijn we ook blij dat het voorstel van de SP samen met het CDA door de Tweede Kamer is aangenomen. Dan komt er voor nu en later meer zekerheid over de beschikbaarheid van deze cruciale middelen.

Reactie toevoegen

U bent hier