h
27 februari 2017

Afdelingskrant Noordoostpolder

Foto: SP

Wij hebben een afdelingskrant gemaakt om onze lokale successen in te benoemen, maar ook om de inwoners van de Noordoostpolder kenbaar te maken met de twee lokale kandidaten op de kieslijst van de SP. Huis-aan-huis zullen wij deze kranten verspreiden. Mocht je een sticker hebben met Ja-Nee of Nee-Nee, dan kan je een krant bij onze kraam in het centrum ophalen. De komende donderdagen en vrijdagen en zaterdagen zijn wij in de Lange nering in Emmeloord te vinden.

Lees verder
21 februari 2017

Twee lokale kandidaten op kieslijst SP

Foto: SP

Denise van Sluijs op 32 en Tjitske Hoekstra op 45.Lees verder
20 februari 2017

Nationaal ZorgDebat in Den Haag

Foto: SP

Afgelopen zaterdag 18 februari zijn we met een grote groep mensen uit de Noordoostpolder naar Den Haag geweest voor het Nationaal ZorgDebat.

Lees verder
12 februari 2017

Verkiezingspostersplakken

Foto: SP

Afgelopen vrijdag was er weer het gezamenlijke plakken van de verkiezingsposters op de gemeentewerf in Emmeloord. De SP was met een grote club aanwezig.

Lees verder
30 januari 2017

Opstapplek in Emmeloord voor Nationaal ZorgDebat

Al 250.000 mensen steunen het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Dat is heel mooi! Op 18 februari gaan we aan de Haagse politici laten zien dat het anders moet in de zorg. Dan vindt op het Malieveld in Den Haag het Nationaal ZorgDebat plaats.

Lees verder
27 januari 2017

Grote belangstelling voor het Nationaal ZorgFonds in de Noordoostpolder

Foto: D.van Sluijs

Op dit moment ondersteunen 247.000 mensen in Nederland het Nationaal ZorgFonds. In de Noordoostpolder zijn dit al 1200 mensen. Donderdag 26 januari was er in Emmeloord een bijeenkomst georganiseerd van het Nationaal ZorgFonds. Op deze avond waren er ruim 120 mensen aanwezig in de Nieuw Jeruzalemkerk.

Lees verder
24 januari 2017

Grond voor villa's veel goedkoper dan voor 'normale' woningen.

Foto: -

De grond voor bouwkavels voor villa's in Wellerwaard is veel goedkoper dan de grond voor 'normale' vrijstaande woningen in Emmeloord of in de dorpen. En dit prijsverschil wordt nog groter nu het college voornemens is de grondprijs in de Wellerwaard nog verder te verlagen. Een motie van de SP en de PU om deze prijsverlaging te voorkomen kreeg gisteravond te weinig steun in de gemeenteraad.

Lees verder
24 januari 2017

NOP pas fossielvrij in 2050

Foto: -

De SP is blij met de ambitieuze doelstelling van de Visienota 'Noordoostpolder energieneutraal' die gisteren in de raad is vastgesteld. Noordoostpolder is in 2030 energieneutraal. Dat wil zeggen: in Noordoostpolder wordt evenveel energie op een duurzame wijze opgewekt als er wordt gebruikt. Energieneutraliteit is een grote stap in de goede richting om de opwarming van de aarde te keren.

Lees verder
24 januari 2017

Milieudoelstelling is goed, kwaliteit Visienota is laag

Foto: -

Het blijft tobben met kwaliteit gemeentelijke documenten. In de raad van maandag is de Visienota 'Noordoostpolder energieneutraal' behandeld. Dit is een document dat de milieudoelstellingen voor de komende jaren beschrijft. Het einddoel van het document is ambitieus en helder duidelijk omschreven: Noordoostpolder is energieneutraal in 2030. Ook de middelen die worden ingezet zijn helder omschreven. Alleen een tijdlijn ontbreekt, evenals een eenduidige omschrijving van de tussendoelen.

Lees verder
14 januari 2017

Twee Noordoostpoldenaren op de Lijst Tweede Kamer SP

Foto: D. van Sluijs

Vandaag was het SP congres in Tilburg. Tijdens dit congres is het verkiezingsprogramma vastgesteld door de leden, maar ook de kandidatenlijst.

Lees verder

Pagina's