h

Overhaast invoeren Recycle-tarief / Diftar

19 juli 2020

Overhaast invoeren Recycle-tarief / Diftar

Foto: HVC

Al enkele jaren had de SP het vermoeden dat we langzaam aan het toewerken waren naar Diftar. Na het vaker vragen of dit de bedoeling was van het beleid, was het antwoord altijd nee hoor. De vraag kwam opnieuw omhoog toen we allemaal 4 containers in de tuin kregen. Wederom was het antwoord nee hoor. En nu is het werkelijkheid geworden. En ook nog eens overhaast in een niet goed uitgewerkt plan.

Het begon in een commissie vergadering waar we als partijen werden geinformeerd over het 'diftar' idee. Vele partijen waren erg kritisch, waaronder wij als SP natuurlijk. Het systeem zoals wij deze hebben is een solidair systeem, hoe groot of klein je gezin ook is we betalen allemaal hetzelfde tarief. Als SP willen we natuurlijk wel dat mensen beter gaan scheiden, wij zitten bij HVC en zij doen helaas niet aan nascheiden.

Na de eerste commissie waar zoals gezegd veel partijen kritisch stonden tegenover Diftar, volgden er vele informatieve bijeenkomsten, met sprekers die allemaal pleiten voor Diftar. Wij als SP vonden dit erg vreemd, waarom niet van beide kanten? Over bijvoorbeeld Nascheiden, gemeenten die wel zijn afgestapt van diftar. Nee, we werden volledig eenzijdig geïnformeerd en beïnvloed dat 'diftar' het moet zijn. En plots. Stond de meerderheid van de partijen opeens achter alle plannen (CDA, CU-SGP).

Er is veel discussie geweest over de stukken die we voorgelegd hebben gekregen, en elke keer in een volgende commissie was het discussiepunt uit het document gehaald. In januari is er een koersdocument vastgesteld, waarin stond dat we over 3 jaar over gingen naar ondergrondse containers, want dit plan was nameljik niet genoeg. In het uitvoeringsplan is dit niet meer terug te vinden, we zouden een onderzoek doen hoe het zou verlopen en wat andere opties zijn.

In de raadvergadering waarin het recycle tarief moest worden vastgesteld hebben de SP, Politieke Unie, D66, ONS een motie ingediend om niet het recycletarief op zo'n korte termijn overhaast in te voeren. Ook omdat er een slecht onderbouwd stuk las, financiële risicoparagraaf ontbrak volledig. HVC eerder had genoemd dat wij eerst de hoogbouw op orde zouden moeten hebben (dat hebben we niet) en om de tijd te nemen richting de nieuwe contract onderhandelingen met HVC nu niet direct deze keuze te maken.

De motie stelde voor om de containers niet elke 4 weken op te halen (straks blijven de vuilniswagens rijden voor veel minder containers, zonde), maar om deze eens in de 6 weken op te halen. Hiermee stimuleer je mensen wel om beter te scheiden. Ook zei onze motie dat we eerst onze hoogbouw moeten optimaliseren en vooral inzetten op de communicatie.

Helaas lukt het niet om een meerderheid voor deze motie te krijgen en is de motie met 14 stemmen voor (SP, PU, ONS, D66 en VVD) en 15 stemmen tegen (CDA, CU-SGP, PvdA en GL) verworpen.

Deze gemeenteraad stemt in met voorstellen die slecht onderbouwd zijn, overhaast zonder risico's helder te hebben. Dit is voor de SP onbegrijpelijk.

Nu hebben we allemaal een brief op de mat gekregen. Binnen 3 weken moet er een keuze zijn gemaakt of je een grote of kleine container wil. De tarieven hiervoor zijn of 6.50 of 11.50, maar moeten nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is natuurlijk heel erg vreemd, waarom is dit niet eerder vastgesteld? Waarom moeten we dit zo overhaast doen? Welk gevaar heeft het als we het een jaar uitstellen? Helemaal niks.

Wij gaan houden goed in de gaten hoe dit verder gaat verlopen, of er toch nog extra kosten bij moeten omdat we het niet redden met het vastgestelde budget (dat zou niet het geval zijn bleek uit eerdere vragen).

Reactie toevoegen

U bent hier