h
27 januari 2016

SP stemt tegen uitbreiding intensieve veehouderijen

De SP heeft tijdens de raadsvergadering van 25 januari tegen de uitbreiding van de intensieve veehouderijen gestemd. Wij zijn van mening dat de intensieve veehouderij in ons kleine land niet houdbaar is vanwege dierenwelzijn en milieu-effecten. Er zijn ca. 80 intensieve veehouderijen in Noordoostpolder. Bij intensieve veehouderijen staan de dieren permanent op stal.

Lees verder
24 januari 2016

VVD pleit voor schijnveiligheid

Foto: SP

Met regelmaat is er een politieke partij in onze gemeente die vragen stelt over het eventueel sluiten van de Spoed Eisende Hulp (SEH) post van het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord. Maar er is al jaren geen SEH meer in Emmeloord dus ook geen sprake van nog te sluiten….

Lees verder
20 januari 2016

Referendum Oekraïne - stembureaus

Foto: SP

De SP fractie heeft vragen gesteld of alle stembureaus die 'normaal' gesproken worden ingericht met verkiezingen, ook ingericht worden voor het referendum van 6 april.

Lees verder
17 januari 2016

Verslag rechtszaken WMO

Afgelopen maandag 11 januari dienden er 3 zaken tegen de gemeente Noordoostpolder in Utrecht. Ondanks dat het geluid slecht was (geen luidsprekers en met deels met de rug naar het publiek) toch een korte terugkoppeling door de aanwezige SP leden.

Lees verder
2 januari 2016

nieuwjaarswens

Foto: SP
Lees verder
16 december 2015

Blog fractie over debat geld Sociaal Domein

Lees dit blog via de volgende link:

Lees verder
15 december 2015

College terug naar dorpen voor overleg woningbouw

Foto: SP

Wethouder Suelmann heeft gisteren de gemeenteraad toegezegd dat het college teruggaat naar de dorpen voor overleg over de plannen voor de toekomstige woningbouw. Tegelijkertijd heeft hij de behandeling van het document Ontwikkelperspectieven Noordoostpolder van de agenda gehaald. Aanleiding zijn de drie amendementen die door SP en PvdA-GL gezamenlijk zijn ingediend voor dit document.

Lees verder
13 december 2015

SP wil reserve Sociaal Domein ophogen

In de Raadsvergadering van december komt oa  het geld van de decentralisatie aan de orde. Het college stelt voor om € 2.8 miljoen over te hevelen naar de algemene middelen. Geld dat bedoeld is voor de uitvoer van de WMO - Jeugdwet - Participatiewet. 

Lees verder
23 november 2015

Schaf jeugdloon af in de NOP

Foto: SP

De SP dient in de Noordoostpolder een motie in om het jeugdloon af te schaffen. Als je 18 jaar bent, mag je trouwen, stemmen en moet je iedere maand je zorgverzekering betalen. Je hebt alle kosten van een volwassene. Toch krijg je in Nederland tot je 23ste maar een half loon.  

Lees verder
15 november 2015

Huishoudelijke hulp geen Wmo? Hoezo?

Hoe behoudt en krijgt u uw ondersteuning en zorg die u nodig heeft? En wat kan de SP voor u betekenen?

Lees verder

Pagina's