h
2 januari 2017

Lilian Marijnissen te gast in Emmeloord bij avond over het Nationaal ZorgFonds

Lilian Marijnissen is te gast op de openbare avond van het Nationaal ZorgFonds in Emmeloord. Deze avond vindt plaats op donderdag 26 januari 2017 in het MFC Nieuw Jeruzalemkerk, corneliszdirksplein 10 Emmeloord.

Lees verder
1 januari 2017

De beste wensen voor 2017

Foto: SP

Wij willen iedereen een goed en sociaal nieuwjaar wensen. 2017 wordt een strijdbaar jaar. We gaan knokken voor de overwinning op 15 maart 2017.

Lees verder
3 december 2016

Kerstmarkt Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

De SP heeft met een kraam van het Nationaal ZorgFonds op de winterfair bij de Talmahof in Emmeloord gestaan.Lees verder
22 november 2016

SP: Rotonde is geen quick win

Foto: - / kaders HvE

Vorige week maandag is het raadsvoorstel Quick Wins Hart voor Emmeloord behandeld in de raad. Quick wins zijn kleine verbeteringen aan het centrum die snel zijn te realiseren. De SP is blij dat de eerste verbeteringen nu eindelijk gerealiseerd gaan worden! Vier van de vijf voorgestelde quick wins ondersteunt de SP van harte. De vijfde quick win, de aanleg van een rotonde, is voor de SP uiteindelijk aanleiding geweest om toch tegen het raadsvoorstel te stemmen.

Lees verder
14 november 2016

SP doet onderzoek naar OV oplaad/ophaalpunten

Foto: D. van sluijs

De SP heeft een onderzoek gedaan op het busstation naar de ophaalpunten in de bussen. 

Lees verder
14 november 2016

Niet lenen maar lichte verhoging OZB

De SP dient een amendement in om de OZB te verhogen met de macronorm van 1.97%, zoals vastgesteld in de perspectiefnota.

Lees verder
8 oktober 2016

SP en Nationaal ZorgFonds

Foto: D. van Sluijs
Lees verder
27 september 2016

Commissie verwerpt rapport, college gaat door met aanbevelingen

Foto: jn

In de RTG van 29 augustus heeft de commissie Woonomgeving het BMC rapport 'Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten' besproken. Het doel van het college was de aanbevelingen uit dit rapport te verwerken in de beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Echter, het rapport bestaat enkel uit de resultaten van een dossierstudie en een serie interviews. Voor een ruime meerderheid van de commissie reden om het rapport als 'onvoldoende onderbouwd' te beoordelen. De SP vindt het derhalve op z'n zachtst heel bijzonder dat het college in een memo 31 augustus laat weten toch door te gaan met drie van de aanbevelingen uit het rapport. Want hoe is het mogelijk dat de commissie zegt dat de aanbevelingen onvoldoende zijn onderbouwd en het college ze wel in uitvoer gaat brengen? Het college verschoont zich met de restrictie dat het voor iedere case goedkeuring moet verkrijgen van de raad. Reden voor de SP om de nota te bespreken in de RTG van 26 september.

Lees verder
27 september 2016

WWB-ers in groenonderhoud

Op verzoek van de SP is vorige maand de inzet van WWB-ers in het groenonderhoud besproken in de commissie Samenlevingszaken. Aanleiding zijn de jaarstukken 2015. Hieruit blijkt dat de extra manuren als gevolg van de inzet van WWB-ers zijn gebruikt voor het reguliere groenonderhoud. Dit is niet de bedoeling. De extra manuren dienen te worden ingezet voor een surplus op het minimaal vereiste onderhoudsniveau. Het effect van werkverdringing dient te worden voorkomen.

Lees verder
18 september 2016

Tijdlijn taxatie De Deel

Foto: Juup Nijholt

De SP heeft onlangs de beschikking gekregen over documenten op basis waarvan de tijdlijn van het taxatieproces van De Deel kan worden vastgesteld. In deze tijdlijn wordt het politieke spel dat er wordt gespeeld duidelijk. Omdat de SP staat voor transparante politiek is de tijdlijn samengevat.

Lees verder

Pagina's