h
21 juni 2022

Bevries de huren van de Rietstraat en Zeebiesstraat

Foto: SP

Mercatus loopt al een heel lang traject rondom de Rietstraat en Zeebiesstraat. De bewoners ervaren veel onduidelijkheid en onzekerheid. Daarnaast zijn de woningen in slechte staat. Om deze redenen heeft de SP een brief naar Mercatus gestuurd om de huren te bevriezen. Dus geen huurverhoging in juli voor de huurders van deze straat door te voeren

Lees verder
10 juni 2022

Rietstraat / Zeebiesstraat vragenlijst

Foto: SP

Begin juni heeft Mercatus laten weten de woningen aan de Riet- en Zeebiesstraat bijvoorkeur te willen slopen.
Terecht maken bewoners zich zorgen over de toekomst van hun huur en koopwoning en verkeren in grote onzekerheid. Is sloop eigenlijk wel nodig? Zo nee, wat zijn de alternatieven?

Lees verder
25 mei 2022

Voor een goed pensioen en meer koopkracht

Foto: SP

Het vermogen van de pensioenfondsen is de afgelopen 12 jaar van zo’n 600 tot bijna 2.000 miljard gestegen. Het geld klotst tegen de plinten. Ondertussen hebben gepensioneerden in diezelfde periode geen indexatie gekregen van hun pensioen. Daarom hebben zij nu meer dan 20% koopkrachtverlies, omdat alle kosten wel elk jaar stijgen.Lees verder
21 april 2022

Nieuw bestuur gekozen

Vanavond is op de ledenvergadering van SP Noordoostpolder een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Het nieuwe bestuur wil de komende vier jaar gaan bouwen aan de afdeling. We willen weer zichtbaar op straat zijn, onder de mensen en met de mensen. Dit is erg moeilijk gebleken de laatste jaren in de gemeenteraad, daarom is ervoor gekozen om eerst weer te groeien met het aantal actieve leden en daarna een nieuwe poging te doen tot deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees verder
9 november 2021

SP doet niet mee met gemeenteraadsverkiezingen 2022

Foto: SP

In maart 2014 zijn we als SP in de raad gekomen met drie zetels. Dat was wennen, hoe werkt dat de politiek? Wat bereiken we nu in de raad? Toen kwam onze tweede periode in 2018, we kwamen met twee zetels in de raad. Een hele nieuwe raad en door de decentralisaties ook erg veel werk. Er komt steeds meer op de gemeente af.

Lees verder
1 maart 2021

Raad helaas niet bereid om democratie maximaal te faciliteren

Stemmen moet voor mensen zo makkelijk en veilig mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk dat er voor iedereen een stembureau in de buurt is. Omdat niet elk stemlokaal kan voldoen aan de corona-regels, zoals het mogelijk maken van de 1,5 meter afstandsregel, willen sommige gemeenten stembureaus sluiten. Dit zie je in Dronten bijvoorbeeld. In de Noordoostpolder zijn er evenveel open, maar op maandag en dinsdag maar 4 en 5.

Lees verder
6 september 2020

Zorgactie op het kettingplein

Foto: SP

Zaterdag 5 september stond de SP op het Kettingplein in Emmeloord om 'loonijsjes' uit te delen. Zorgverleners verdienen onze grootste waardering. Tijdens de coronacrisis heeft heel Nederland terecht geapplaudisseerd. Maar daar mag het niet bij blijven.

Lees verder
29 augustus 2020

NIET KLAPPEN MAAR LAPPEN!

Foto: SP

Het is tijd voor actie. Actie voor de zorg. Want onze zorgverleners verdienen meer dan alleen applaus. De coronacrisis heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk goede zorg is. Ook zijn er de komende tijd veel meer mensen nodig die in de zorg willen werken zodat goede zorg voor iedereen gegarandeerd kan blijven en de werkdruk omlaag kan. Zorgverleners verdienen meer waardering: een beter salaris, minder werkdruk en meer zeggenschap over hun werk.

Lees verder

Pagina's