h

Blog Juup Nijholt

18 september 2016

Gerommel met de waarde van De Deel

De financiële situatie rond het oude project stadshart (Provast) wordt nog steeds beschreven in de jaarstukken. Het project wordt pas afgesloten als het Open planproces heeft geleid tot een nieuw bestemmingsplan en zover is het nog niet. Het oude project heeft een verlies geleden van ca. € 9 miljoen. Dit verlies werd in het verleden gedekt door de waarde van De Deel. Een eventuele verkoop van het plein levert namelijk geld op. Echter, het oude project is economisch niet haalbaar gebleken. Hierdoor daalt het plein in waarde en dekt de waarde niet langer het verlies. De Deel is nog steeds eigendom van de gemeente. Het college wil graag naar buiten toe het verlies van het project beperken. Daarom is het college er alles aan gelegen om de waarde van De Deel zo hoog mogelijk getaxeerd te krijgen. Dit jaar gaat het college daarin erg ver.

Lees verder
8 juli 2016

Terugblik op de raadsvergadering van 4 juli

De raadsvergadering van 4 juli 2016 was de meest turbulente die de SP in de Noordoostpolder heeft meegemaakt. En de meest verbazingwekkende. Verbazingwekkend omdat pijnlijk duidelijk is geworden hoeveel ruimte de raad aan het college geeft om voorbij te gaan aan de belangen van de inwoners. Op de agenda stonden onder meer het noodbevel, het programma Hart voor Emmeloord en de huishoudelijke hulp 2017.

Lees verder
14 april 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (4)

Het Open planproces (OPP) voor de ontwikkeling van het stadshart van Emmeloord is afgerond. Guido Wallagh, de externe procesbegeleider, heeft zijn eindrapportage voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Hierin stelt hij drie mogelijke scenario's voor. De gemeenteraad moet beslissen welke van de drie scenario's zal worden uitgevoerd.

Lees verder
31 januari 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (3)

Het Open planproces voor de ontwikkeling van het stadshart Emmeloord is in volle gang. Er zijn inmiddels 3 openbare bijeenkomsten geweest. In de eerste openbare bijeenkomst konden inwoners hun ideeën voor het stadshart kenbaar maken, aangeven wat zij belangrijk vinden en wat zij juist missen. Tijdens de tweede bijeenkomst presenteerden inwoners, ondernemers en investeerders meer concrete ideeën en plannen. In de derde bijeenkomst presenteerde de projectgroep drie voorlopige scenario's en legde deze aan de inwoners voor.

Lees verder
30 januari 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (2)

Het raadsvoorstel dat ten grondslag ligt aan het Open planproces is op vele gebieden zeer onduidelijk. Een duidelijk uitvoeringsplan ontbreekt evenals een een beschrijving van de controle op de uitvoering. Over één onderwerp is het raadsvoorstel echter zéér duidelijk. Er staat: "Er moet en zal stilgestaan worden bij het verleden. Allereerst zal gedeeld worden wat de oorspronkelijke ideeën waren bij de ontwikkeling van Emmeloord centrum. De historische terugblik doet recht aan het gegeven dat een centrum altijd het resultaat is van eerder genomen uitgangspunten en beslissingen. Op die manier is het mogelijk de planontwikkeling van de afgelopen 10 jaar achter ons te laten. Gebeurt dat onvoldoende dan is het risico aanwezig dat eerder ingenomen standpunten blijven terugkomen. "

Lees verder
24 juli 2015

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (1)

Het Open planproces voor de ontwikkeling van het stadshart Emmeloord is van start gegaan. De website hart-voor-emmeloord.nl is online en inwoners kunnen zich inmiddels aanmelden voor deelname. Echter, een duidelijk uitvoeringsplan van het Open planproces ontbreekt, evenals een beschrijving van de wijze van controle op de uitvoering. Hierdoor is er ruimte ontstaan om het Open planproces gewild of ongewild te laten verlopen op een wijze die niet de bedoeling is. Met als mogelijk gevolg de ontwikkeling van scenario's voor stadshart Emmeloord die theoretisch wel draagvlak hebben binnen de samenleving, maar in de praktijk toch een stuk minder. Als SP-fractie blijven wij het Open planproces uiteraard volgen. Zodra de actualiteit er aanleiding toe geeft zal er worden geblogd over het verloop en de gevolgen van het onduidelijke uitvoeringsplan. Vandaag deel 1.

Lees verder
11 november 2014

Kwaliteit gemeentelijke documenten laat te wensen over

De kwaliteit van de gemeentelijke documenten die door de raad moeten worden vastgesteld laat vaak veel te wensen over. Door de slechte opzet zijn ze moeilijk of niet leesbaar. Een duidelijke indeling ontbreekt, onderwerpen worden besproken onder de verkeerde kop, staan door elkaar, worden niet besproken of juist meerdere keren besproken. Je vraagt je soms af of een nieuwe ambtenaar die het document over 5 jaar leest nog wel begrijpt wat ooit de bedoeling ervan is geweest.

Lees verder
10 september 2014

Coordinatieregeling: democratisch een stukje democratie afbreken

De Albert Heijn aan het Smedingplein in Emmeloord wil uitbreiden. Dat is al langer bekend. En het heeft de schijn dat Bun/Ahold in het verleden oneigenlijke middelen niet heeft geschuwd om druk uit te oefenen op de gemeente om te komen tot een intentieverklaring. Of dit werkelijk is gebeurd en welke invloed dit heeft gehad op de besluitvorming binnen het college zal waarschijnlijk nooit duidelijk worden.(http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/105470/noordoostpolder-gemeente-koo... http://www.wijlenfractievrijepoldermensen.nl/update/collegereactie-op-vr...)

Lees verder
28 augustus 2014

Emmeloord-centrum, snapt u het nog?

De soap Emmeloord-centrum loopt al sinds 1997. Vele episodes zijn de revue gepasseerd. Snapt u het nog? Hier een korte samenvatting van de meest recente ontwikkelingen en de opinie van de SP.

Lees verder

U bent hier