h

Blog

18 september 2016

Gerommel met de waarde van De Deel

De financiële situatie rond het oude project stadshart (Provast) wordt nog steeds beschreven in de jaarstukken. Het project wordt pas afgesloten als het Open planproces heeft geleid tot een nieuw bestemmingsplan en zover is het nog niet. Het oude project heeft een verlies geleden van ca. € 9 miljoen. Dit verlies werd in het verleden gedekt door de waarde van De Deel. Een eventuele verkoop van het plein levert namelijk geld op. Echter, het oude project is economisch niet haalbaar gebleken. Hierdoor daalt het plein in waarde en dekt de waarde niet langer het verlies.

Lees verder
8 juli 2016

Terugblik op de raadsvergadering van 4 juli

De raadsvergadering van 4 juli 2016 was de meest turbulente die de SP in de Noordoostpolder heeft meegemaakt. En de meest verbazingwekkende. Verbazingwekkend omdat pijnlijk duidelijk is geworden hoeveel ruimte de raad aan het college geeft om voorbij te gaan aan de belangen van de inwoners. Op de agenda stonden onder meer het noodbevel, het programma Hart voor Emmeloord en de huishoudelijke hulp 2017.

Lees verder
14 april 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (4)

Het Open planproces (OPP) voor de ontwikkeling van het stadshart van Emmeloord is afgerond. Guido Wallagh, de externe procesbegeleider, heeft zijn eindrapportage voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Hierin stelt hij drie mogelijke scenario's voor. De gemeenteraad moet beslissen welke van de drie scenario's zal worden uitgevoerd.

Lees verder
31 januari 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (3)

Het Open planproces voor de ontwikkeling van het stadshart Emmeloord is in volle gang. Er zijn inmiddels 3 openbare bijeenkomsten geweest. In de eerste openbare bijeenkomst konden inwoners hun ideeën voor het stadshart kenbaar maken, aangeven wat zij belangrijk vinden en wat zij juist missen. Tijdens de tweede bijeenkomst presenteerden inwoners, ondernemers en investeerders meer concrete ideeën en plannen. In de derde bijeenkomst presenteerde de projectgroep drie voorlopige scenario's en legde deze aan de inwoners voor.

Lees verder
30 januari 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (2)

Het raadsvoorstel dat ten grondslag ligt aan het Open planproces is op vele gebieden zeer onduidelijk. Een duidelijk uitvoeringsplan ontbreekt evenals een een beschrijving van de controle op de uitvoering. Over één onderwerp is het raadsvoorstel echter zéér duidelijk. Er staat: "Er moet en zal stilgestaan worden bij het verleden. Allereerst zal gedeeld worden wat de oorspronkelijke ideeën waren bij de ontwikkeling van Emmeloord centrum. De historische terugblik doet recht aan het gegeven dat een centrum altijd het resultaat is van eerder genomen uitgangspunten en beslissingen.

Lees verder
15 december 2015

Debat geld decentralisatie naar reserve Sociaal Domein

Geld voor de zorg blijft voor de zorg

 In december wist het college al dat over het jaar 2015 in ieder geval € 2,8 miljoen over zal blijven van het geld van de decentralisatie.  Het college kwam dan ook met een voorstel om de eigen bijdrage op het gebruik van de WMO en Jeugdwet niet te innen en wat al geïnd is terug te geven aan de inwoners.  

 Op dit voorstel kwamen tegen voorstellen door verschillende partijen.

Lees verder
13 oktober 2015

Coming out Day

Afgelopen maandag, 12 oktober 2015, hebben vele gemeenten (ook in Flevoland) de vlag gehesen voor de Coming out day. De regenboogvlag symboliseert dat een ieder zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en sociaal veilig kan voelen. Op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport, in hun eigen sociale kring of waar dan ook.

Coming Out Day is een initiatief van Movisie. Deze organisatie vindt dat iedereen, ongeacht zijn geaardheid, het hele jaar door zichzelf zou moeten kunnen zijn.

Lees verder
24 juli 2015

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (1)

Het Open planproces voor de ontwikkeling van het stadshart Emmeloord is van start gegaan. De website hart-voor-emmeloord.nl is online en inwoners kunnen zich inmiddels aanmelden voor deelname. Echter, een duidelijk uitvoeringsplan van het Open planproces ontbreekt, evenals een beschrijving van de wijze van controle op de uitvoering. Hierdoor is er ruimte ontstaan om het Open planproces gewild of ongewild te laten verlopen op een wijze die niet de bedoeling is.

Lees verder
8 maart 2015

stemverklaring inzet geld huishoudelijke hulp

Als SP zijn we voor het collegevoorstel om de  1,6 miljoen die onze gemeente ontvangen heeft voor de inzet op Huishoudelijke hulp 1 ook daarvoor in te zetten. Daar kun je niet tegen zijn!

Wel hebben we veel zorgen over de wijze waarop het nu gaat met de wijzigingen rondom de huishoudelijke hulp. 

We hebben zorgen over 2 groepen mensen: de mensen die de huishoudelijke hulp ontvangen en diegene die dit uit moet voeren.

 

Om bij de thuiszorgmedewerkers te beginnen. Het is in de ogen van de SP onfatsoenlijk dat er niet ingezet wordt op een echt salaris.

Lees verder
23 februari 2015

Campagneleider blikt tevreden terug op campagne aftrap in Almere

Tevreden terugblik op campagne aftrap in Almere

Afgelopen zaterdagmiddag was de campagne aftrap voor de provinciale verkiezingen van de SP in Almere. Het was een initiatief vanuit alle afdelingen om dit gezamenlijk in Almere te doen.

We hebben de Grote Markt rood gekleurd, doordat er veel leden vanuit heel flevoland naar Almere waren gekomen. Compleet met kraam, sponsjes, promotiemateriaal en de soepexpres. We hadden muzikale ondersteuning door een brassband “the Originals”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier