h

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (2)

30 januari 2016

Gevolgen van een onduidelijk Open planproces (2)

Het raadsvoorstel dat ten grondslag ligt aan het Open planproces is op vele gebieden zeer onduidelijk. Een duidelijk uitvoeringsplan ontbreekt evenals een een beschrijving van de controle op de uitvoering. Over één onderwerp is het raadsvoorstel echter zéér duidelijk. Er staat: "Er moet en zal stilgestaan worden bij het verleden. Allereerst zal gedeeld worden wat de oorspronkelijke ideeën waren bij de ontwikkeling van Emmeloord centrum. De historische terugblik doet recht aan het gegeven dat een centrum altijd het resultaat is van eerder genomen uitgangspunten en beslissingen. Op die manier is het mogelijk de planontwikkeling van de afgelopen 10 jaar achter ons te laten. Gebeurt dat onvoldoende dan is het risico aanwezig dat eerder ingenomen standpunten blijven terugkomen. "

Het is dan opmerkelijk dat procesbegeleider Guido Wallagh direct na de start van het Open planproces laat weten dat terugkijken 'geen optie' is. Dit doet hij in een blog op de website hart-voor-emmeloord.nl. Reden voor de SP om in september verhelderende vragen te stellen aan de wethouder. Tenslotte dient, onafhankelijk van de politieke mening over 'terugkijken', het raadsvoorstel te worden uitgevoerd.

Het antwoord dat de SP heeft gekregen is zeer omslachtig. Hieruit blijkt dat het verleden niet achter ons wordt gelaten, maar dat er juist wordt aangesloten bij het verleden. Er staat: "Zo betrekt de projectgroep bijvoorbeeld tijdens de eerste openbare bijeenkomst op 10 oktober aanstaande de resultaten uit de enquete over De Deel van enkele jaren geleden. En in vervolgbijeenkomsten waarin toegewerkt wordt naar drie varianten zal uiteraard aangesloten worden bij de oorspronkelijke ontwerpprincipes van het centrum."

Het antwoord verschilt dus essentieel van hetgeen er in het raadsvoorstel staat. Vindt de wethouder dit ook? Nee! Hij antwoordt: "De organisatie, de houding en de voorbereidingen van de eerste openbare bijeenkomst en vooruitblikken op de vervolgbijeenkomsten geven geen aanleiding om te concluderen dat het Open Planproces anders wordt uitgevoerd dan aangenomen door de Raad."

Conclusie: politiek gedraai door de wethouder. De vraag rijst wie er de regie voert. Is het de wethouder of de procesbegeleider?

 

 

Lees ook:

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier