h

Debat geld decentralisatie naar reserve Sociaal Domein

15 december 2015

Debat geld decentralisatie naar reserve Sociaal Domein

Geld voor de zorg blijft voor de zorg

 In december wist het college al dat over het jaar 2015 in ieder geval € 2,8 miljoen over zal blijven van het geld van de decentralisatie.  Het college kwam dan ook met een voorstel om de eigen bijdrage op het gebruik van de WMO en Jeugdwet niet te innen en wat al geïnd is terug te geven aan de inwoners.  

 Op dit voorstel kwamen tegen voorstellen door verschillende partijen.

Om het geld van de jeugdzorg niet te innen waren bijna alle partijen het wel eens. Bijzonder, want toen de SP dit in maart voorstelde vond men dat dit niet kon. Onze fractie heeft hier hard voor gepleit en uiteindelijk is men met een motie akkoord gegaan die alleen de armsten in de samenleving aan ging. De SP heeft dit toen geaccepteerd, om toch maar het punt onder de aandacht te blijven houden.

 De verschillende voorstellen die op de teruggave eigen bijdrage naar voren werden gebracht:

  • CDA wilde naast de mensen die voor de WMO en Jeugdzorg,  ook de inwoners die dan buiten de boot vallen ook een vorm van compensatie geven;
  • De PvdA gaf aan toch te willen innen en het geld dat daarmee binnen komt (€ 600.000,=) weer in de zorg te stoppen;
  • De VVD wilde alleen de ouderbijdrage van de jeugdzorg terug betalen. De rest aan het reservefonds voor de decentralisatie toe te voegen
  • De SP heeft het voorstel gedaan: al het geld dat over blijft over 2015 te bewaren waarvoor het ook is gegeven en toe te voegen aan reservefonds voor de decentralisatie.

De SP is er namelijk van overtuigd dat de WMO nu niet goed wordt uitgevoerd. Er zijn rechtszaken op stapel over de huishoudelijke ondersteuning en wanneer de uitspraak van de rechter ten gunste van de inwoners is, moet de gemeente het beleid voor alle inwoners bijstellen. Dat heeft de wethouder ook toegezegd.

En dat is voor de SP de reden om het geld dat nu over blijft te bewaren om de uitvoer van de wet straks toch nog te kunnen betalen.

 Voor de raadsvergadering zocht de VVD contact met de SP of er een mogelijkheid tot samenvoegen van amendementen zou kunnen zijn en hoe die dan vorm gegeven kon worden. De uitkomst van het amendement (geld bewaren voor wanneer de uitvoer van het beleid meer helderheid heeft) was gelijk, de motivatie daarvoor verschillend. Voor de SP was het resultaat belangrijker dan de motivatie en kon zich vinden in een aangepaste motivatie als het geld maar niet in de algemene middelen terecht zou komen.

 Onze fractievoorzitter, Tjitske Hoekstra, heeft eerst een stevig debat met de wethouder gevoerd, maar ook met de andere partijen. Het heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat er een voorstel uit kwam waarin er een combinatie werd gemaakt met de tekst van het CDA, VVD en SP. Op één stem na is dit voorstel aangenomen.

Het was jammer dat het CDA daarna net deed of het hun voorstel was dat in stemming was gebracht en bijna unaniem was aangenomen en dat alleen omdat de aangepaste verdergaande tekst in hun amendement werd verwerkt. Ach, als ze het daarvan moeten hebben.

Wij weten beter. Door de inzet van de SP is het geld nu geborgd voor de zorg en niet voor het vaker maaien van de wegbermen.

 Een mooi resultaat, want nu zal er genoeg geld zijn om het beleid aan te passen, zodra de rechter de uitspraak doet over de WMO en de inzet van huishoudelijke ondersteuning en toekennen van bijzondere bijstand. Want dat de gemeente nu tegen de wet handelt staat voor de SP als een paal boven water. 

 

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier