h
2 juli 2016

Wel of geen Noodbevel?!

Foto: SP

De SP zou graag via een interpellatiedebat vragen aan de burgemeester willen stellen over de uitspraak van de bezwarencommissie rondom het uitvaardigen van een noodbevel in februari dit jaar. Het is de SP nooit te doen geweest om de beslotenheid van de avond en de inhoud van bijeenkomst.  Maar wel over de regie van de Burgemeester op die bewuste avond en of er nu wel of geen noodbevel is geweest.

Lees verder
3 juni 2016

SP motie over HVC unaniem aangenomen

Foto: Juup Nijholt

De SP motie over de salariëring van de directeur van HVC is maandag unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Wethouder Poppe gaat zich nu sterk maken om het salaris van de directeur te laten voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Lees verder
23 mei 2016

SP: 'Salaris directeur HVC moet omlaag'

Foto: Juup Nijholt

Het salaris van de directeur van HVC moet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dat vindt de SP in Noordoostpolder. Daarom komt de Partij in de raadsvergadering van 30 mei met een motie die de wethouder oproept zich hiervoor sterk te maken. Gemeente Noordoostpolder is samen met 45 andere gemeenten en 6 waterschappen aandeelhouder van de NV HVC.

Lees verder
20 april 2016

College en dorpen eens over woningbouw

Foto: Juup Nijholt

Het college en de dorpen zijn het eens over de toekomstige woningbouw. De globale plannen voor de woningbouw in de dorpen zijn beschreven in het document Ontwikkelperspectieven Noordoostpolder. Afgelopen maandag heeft de raad unaniem met dit document ingestemd.

Lees verder
19 april 2016

SP is voor scenario 3, maar tegen raadsvoorstel

Foto: Juup Nijholt

De SP heeft gisteren tegen het raadsvoorstel voor de scenariokeuze voor het stadshart van Emmeloord gestemd. Desalniettemin is de SP een voorstander van het nader uitwerken van scenario 3.

Lees verder
19 april 2016

Welk scenario wordt uitgewerkt?

De wethouder heeft de raad vertrouwelijk inzage gegeven in de tekeningen die het college hanteert als scenario's. De SP begrijpt de tekening van het zogenaamde scenario 3 niet, want het is scenario 3 niet.

Lees verder
15 april 2016

SP wil recht doen aan kiezer Open planproces

Foto: Juup Nijholt

De SP wil recht doen aan de uitkomsten van het Open Planproces voor de ontwikkeling van het stadshart van Emmeloord. Ook wil de partij dat het traject naar de realisatie van de plannen zorgvuldig wordt doorlopen. De SP wil voorkomen dat fouten die bij eerdere grote projecten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij de opzet van het Cultuurbedrijf of de verbouw van de Poldertoren, opnieuw worden gemaakt. Daarom zal zij aanstaande maandag de raad middels een amendement voorstellen de besluitvorming over de scenariokeuze aan te passen.

Lees verder
10 april 2016

Interview over Open Planproces

Foto: SP / omroep flevoland

Alvast een voorproefje op de raadsvergadering van komende maandag. Tijdens de raadsvergadering wordt er verwacht van de raad om een voorkeur uit te spreken voor een scenario, geld beschikbaar te stellen en toestemming te vragen om een programma uit te werken voor scenario 3.

Lees verder
5 april 2016

Pak die kans woensdag

Foto: SP
Lees verder
18 maart 2016

Rekenkamerrapport Cultuurbedrijf

Foto: cultuurknooppunt.nl / cultuurknooppunt.nl

Maandagavond 21 maart worden de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over het Cultuurbedrijf besproken in de Raad. Hoe staat onze fractie hier in?

Lees verder

Pagina's