h

Nieuw Centrumplan lijkt het meest op scenario 2 ‘Lang centrum’

23 oktober 2017

Nieuw Centrumplan lijkt het meest op scenario 2 ‘Lang centrum’

Foto: -

Tijdens het Open Planproces hebben de inwoners gekozen voor scenario 3 ‘Compact centrum’. Een belangrijk kenmerk van dit compacte centrum is dat de Korte Achterzijde meer onderdeel wordt van het centrum. En dat het een gezellig gebied wordt om door heen te wandelen. Om dit doel te bereiken zou de Korte Achterzijde autoluw worden gemaakt en (middels straat- en gevelvernieuwing) een frissere uitstraling krijgen. Maar dit gaat niet door. Het gevolg is dat het nieuwe centrum meer kenmerken heeft van scenario 2 ‘Lang centrum’ dan van het gekozen scenario 3. Het verschil is enkel de positie van de supermarkt op het terrein van de sloopflats. De inwoners hebben echter uitdrukkelijk niet gekozen voor scenario 2.

Het Centrumplan werd afgelopen maandag opnieuw besproken in de raad. Voorafgaand aan de raad heeft wethouder Suelmann middels een memo laten weten dat hij eigenhandig het Centrumplan heeft aangepast. Het oorspronkelijke plan is opgesteld door stedenbouwkundig bureau Strootman op basis van de resultaten van het Open Planproces. Daar heeft de wethouder nu de herinrichting van de Korte Achterzijde uitgehaald. De SP is flabbergasted.

De wethouder wil de Korte Achterzijde alleen gaan herinrichten als de ondernemers stevig investeren in gevelvernieuwing. De ondernemers hebben inmiddels laten weten dit niet te willen. Zij zijn namelijk gevestigd aan de Korte Achterzijde vanwege de lage huren en gevelvernieuwing zal de huurprijs sterk verhogen. Reden voor de wethouder om het gemeentelijk deel van de herinrichting te beperken tot een bankje, boompje en een fietsenstalling. Van autoluw maken en herbestraten is geen sprake meer. De kosten van €480.000 hiervoor zijn dan ook niet begroot.

Woordvoerder Juup Nijholt: “De SP staat ervoor dat het Centrumplan wordt uitgevoerd op een wijze zoals is voorgelegd aan de inwoners. Dat de ondernemers aan de Korte Achterzijde geen grote investeringen willen doen in hun gevels was te voorzien. Het is geen aanleiding om ook als gemeente niet te gaan investeren in de Korte Achterzijde. Het specifieke kenmerk van het compacte centrum is nu verdwenen.”

De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering aan de SP laten weten de wijziging van het Centrumplan niet te gaan communiceren met de inwoners.

 

Lees ook:

Reactie toevoegen

U bent hier