h

Centrumplan is dilemma voor SP

11 juli 2017

Centrumplan is dilemma voor SP

Foto: - / -

De SP is blij met de inhoud van het Centrumplan Emmeloord dat gisteren door een meerderheid van de gemeenteraad is vastgesteld. De inbreng van de inwoners tijdens de stadscafe's is goed verwerkt. En het plan komt ook vrijwel overeen met de resultaten uit de poll die de SP zelf heeft gehouden.

Helaas maakt de raad met het aangenomen raadsvoorstel een procedurele fout die veel geld kan gaan kosten. Het raadsvoorstel stelt namelijk alleen het inhoudelijke plan vast zonder de daarbij behorende financiële onderbouwing. De financiële onderbouwing is pas in september klaar en wordt dan ook pas vastgesteld. Dit is de basis voor het uit de hand laten lopen van de kosten. Immers, het inhoudelijke plan en de financiële onderbouwing dienen op elkaar te worden afgestemd. Het plan moet kunnen worden aangepast als er onvoldoende geld beschikbaar is. Afstemming is in september niet (of moeilijk) mogelijk omdat het inhoudelijke plan al op voorhand is vastgesteld.

De raad heeft in het verleden vaker deze fout gemaakt. Voorbeelden zijn de Poldertoren en het Cultuurbedrijf. Ook hier is eerst het plan vastgesteld en pas later de financiële onderbouwing. Met grote financiële gevolgen. Voor de Poldertoren heeft dit geleid tot kosten die zijn opgelopen tot € 4,5 miljoen. En een leegstaande, lekkende toren. Steeds weer komt de Rekenkamer met de aanbeveling om inhoudelijk plan en financiële onderbouwing gelijktijdig vast te stellen. Steeds weer neemt de raad deze aanbevelingen over. Maar vervolgens doet de raad er niets mee. Bij het Centrumplan wordt toch weer eerst het inhoudelijke plan vastgesteld en pas later de financiële onderbouwing.

De SP heeft zich ingezet om het raadsvoorstel Centrumplan zo aangepast te krijgen dat het in september (eenvoudig) mogelijk is het inhoudelijke plan af te stemmen op de financiële onderbouwing. Dit vindt de wethouder niet nodig en met hem de meerderheid van de raad. Hierdoor is het risico ontstaan dat het Centrumplan het volgende project is dat in Noordoostpolder financieel uit de hand gaat lopen.

Voor de SP is tijdens de raadsvergadering een groot dilemma ontstaan. Het is moeilijk een plan weg te stemmen waar je inhoudelijk achter staat. Maar het is nog moeilijker om een plan goed te keuren waarvan je weet dat het financieel uit de hand kan gaan lopen. Daarom heeft de SP fractie met 1 stem voor en met 2 stemmen tegen gestemd.

Reactie toevoegen

U bent hier