h

Begroting Centrumplan is weinig realistisch

23 oktober 2017

Begroting Centrumplan is weinig realistisch

Foto: -

De begroting van het Centrumplan voor Emmeloord is weinig realistisch. Er zijn twee deelprojecten die zeer waarschijnlijk geen doorgang vinden. De volledige baten uit deze deelprojecten zijn wel in de begroting opgenomen maar de volledige kosten niet.

Het eerste deelproject dat waarschijnlijk niet uitgevoerd gaat worden is de bouw van winkels op het Jumboplein. Voor winkels op het Jumboplein is totaal geen draagvlak bij de ondernemers, zo hebben zij al herhaaldelijk laten weten. In de begroting staat echter wel € 970.000 aan inkomsten uit de verkoop van de grond onder het Jumboplein.

Het andere deelproject dat vrijwel zeker niet uitgevoerd gaat worden is de herinrichting van de Korte Achterzijde. De wethouder heeft de herinrichting afhankelijk gemaakt van investeringen van de ondernemers in gevelvernieuwing. De ondernemers hebben al aangegeven niet te gaan investeren in gevelvernieuwing omdat dat de huurprijs opdrijft. De kosten van € 480.000 voor de herinrichting zijn niet begroot.

Woordvoerder Juup Nijholt: Het is inconsistent om van de deelprojecten die waarschijnlijk niet door zullen gaan wel de baten te begroten en niet de kosten. Je kunt nu al zien dat het Centrumplan veel duurder zal worden dan nu begroot. Tenzij het college ervoor kiest om kosten te gaan besparen door nog meer deelprojecten niet uit te voeren, zullen alle gereserveerde reservegelden voor tegenvallers gebruikt moeten gaan worden. En misschien nog wel meer.

De SP heeft tegen de weinig realistische begroting gestemd.

 

Lees ook:

Reactie toevoegen

U bent hier