h

SP stemt tegen jaarstukken vanwege De Deel

18 september 2016

SP stemt tegen jaarstukken vanwege De Deel

Foto: Juup Nijholt

Het oude project stadshart (Provast) wordt nog steeds beschreven in de jaarstukken. Het project wordt pas boekhoudkundig afgesloten als het Open planproces heeft geleid tot een nieuw bestemmingsplan. Zover is het nog niet. Het oude project kampt met een verlies van ca. € 9 miljoen. Dit verlies werd in het verleden gedekt door de waarde van De Deel. Een eventuele verkoop van het plein levert geld op. Echter, het oude project is niet haalbaar gebleken. Hierdoor daalt de waarde van het plein en dekt de waarde niet langer het verlies. De Deel is nog steeds eigendom van de gemeente. Het college heeft daarom veel belang bij een hoge taxatiewaarde voor De Deel. Met een hoge taxatiewaarde lijkt het verlies naar buiten toe kleiner dan het in werkelijkheid is.

Het college heeft dit jaar twee keer een taxateur de opdracht gegeven de waarde van De Deel vast te stellen. Maar het college heeft ook twee keer (veel) te optimistische uitgangspunten meegegeven. De waarde is vastgesteld op € 3,5 miljoen resp. € 1,6 miljoen. Beide waarden zijn niet goedgekeurd door de accountant vanwege niet realistisch en te onzeker. De accountant wil een nadere onderbouwing voor de waarde van € 1.6 miljoen.

De onderbouwing wordt gegeven middels een document dat is opgesteld in het kader van het Open planproces. Dit is is heel opmerkelijk omdat:

  • het oude project wordt vermengd met het nieuwe project volgend uit het Open planproces;
  • opnieuw relatief (te) hoge waarden worden vastgesteld voor De Deel;
  • er in het kader van het Open planproces kennelijk berekeningen zijn uitgevoerd aan elementen die niet in het gekozen scenario staan (winkels, supermarkt op/aan De Deel).

De accountant vindt een waarde van € 1,2 miljoen reëel. Het college blijft echter € 1,6 miljoen in de jaarstukken vermelden. De onzekerheid van 0,4 miljoen op de waarde van De Deel is voor de accountant reden om een oordeel met beperking af te geven in plaats van een volledige goedkeuring.

De SP staat voor transparantie. Geen gerommel met taxatiewaarden om verliezen af te dekken. Daarom heeft de SP niet ingestemd met de jaarstukken.

Lees ook:

Reactie toevoegen

U bent hier