h

SP wijzigt succesvol plannen huisvesting arbeidsmigranten

5 februari 2018

SP wijzigt succesvol plannen huisvesting arbeidsmigranten

Foto: SP

De SP heeft succesvol de beleidsplannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten in gewijzigd. Maandag besprak het college de beleidsplannen in de gemeenteraad van Noordoostpolder. Centraal stond de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied. De partij diende vijf amendementen in. Drie daarvan zijn door de raad aangenomen.

Woordvoerder Juup Nijholt: ‘De SP vindt het verbazingwekkend dat het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt gebaseerd op een oud rapport. Een rapport waarvan de raadscommissie in 2016 al heeft gezegd dat het onvoldoende is onderbouwd . Een rapport dat bovendien de sfeer ademt van Ondernemer, u vraagt, wij draaien.’

De SP zet in op spreiding van de huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten over de polder, kleinschaligheid en inspraak voor de omwonenden. Als gevolg van de aangenomen amendementen blijft de minimale afstand van 400 meter tussen kleine huisvestingslocaties gehandhaafd (met uitzondering van het glastuinbouwgebied). Het maximum aantal bewoners voor kleine locaties (waarvoor veel minder regels gelden dan voor grotere locaties) wordt niet verhoogd naar 50, maar blijft 20. Tenslotte is de instelling van een ‘vaste’ klankbordgroep van de baan. Hierdoor wordt de inspraak door omwonenden niet beperkt, maar blijft deze zoals die was.

Tijdens een eerdere bespreking van de plannen (commissievergadering 18 december) leek het erop dat een ruime meerderheid van de raad akkoord zou gaan met de plannen van het college. De talrijk aanwezige omwonenden van huisvestingslocaties zagen tijdens de raadsvergadering menig fractie van mening veranderen. Tot hun vreugde stemde een grote meerderheid van de raad in met 3 van de 5 amendementen van de SP.

Foto: SP

Nijholt: ‘Natuurlijk hadden wij graag gezien dat ook de minimale afstand tussen de grotere huisvestingslocaties niet zou worden verkleind. En natuurlijk hadden wij graag gezien dat het maximum aantal bewoners van de grotere locaties niet zou worden verhoogd. Maar wij zijn erg blij met wat wij hebben bereikt. Het grootste deel van de huisvestingslocaties in de polder is klein. Voor de omwonenden van deze locaties hebben wij mogelijke overlast kunnen beperken. Voor de omwonenden van de grotere locaties blijft de inspraak behouden zoals die was.’

 

Lees ook:

Reactie toevoegen

U bent hier