h

Commissie verwerpt rapport, college gaat door met aanbevelingen

27 september 2016

Commissie verwerpt rapport, college gaat door met aanbevelingen

Foto: jn

In de RTG van 29 augustus heeft de commissie Woonomgeving het BMC rapport 'Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten' besproken. Het doel van het college was de aanbevelingen uit dit rapport te verwerken in de beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Echter, het rapport bestaat enkel uit de resultaten van een dossierstudie en een serie interviews. Voor een ruime meerderheid van de commissie reden om het rapport als 'onvoldoende onderbouwd' te beoordelen. De SP vindt het derhalve op z'n zachtst heel bijzonder dat het college in een memo 31 augustus laat weten toch door te gaan met drie van de aanbevelingen uit het rapport. Want hoe is het mogelijk dat de commissie zegt dat de aanbevelingen onvoldoende zijn onderbouwd en het college ze wel in uitvoer gaat brengen? Het college verschoont zich met de restrictie dat het voor iedere case goedkeuring moet verkrijgen van de raad. Reden voor de SP om de nota te bespreken in de RTG van 26 september.

Een belangrijke aanbeveling die het college overneemt is het in een keer vergunnen van accomodaties voor de huisvesting van 300 arbeidsmigranten. In de huidige beleidsregel worden slechts accomodaties tot 150 personen in een keer vergund. Na een periode met goede ervaringen en onder strikte voorwaarden kan een accommodatie van 150 personen door groeien tot maximaal 300 personen. Het college wil deze beleidsregel nu los laten. Als reden wordt genoemd dat ondernemers voor kleinere accomodaties onvoldoende financiering kunnen krijgen bij de bank.

Het is waar dat het niet eenvoudig is financiering te krijgen voor een accommodatie voor de huisvesting van Arbeidsmigranten. Kennisorganisatie Platform31heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken*. De conclusie is dat belangrijkste oorzaken zijn gelegen in een te korte exploitatieduur, een fluctuerende bezettingsgraad en te weinig continuïteit. Accomodaties van minimaal 50 tot maximaal 300 arbeidsmigranten zijn echter goed financierbaar. Kleinere accommodaties zijn gemakkelijker financierbaar dan grotere omdat deze bij een eventueel faillissement makkelijker verkoopbaar zijn.

De conclusie van het onderzoek van Platform31 staat lijnrecht tegenover de onderbouwing van het beleid door het college. Wethouder Haagsma kent het onderzoek echter wel (hij verwijst er zelf naar!). Dus heeft de SP de wethouder gevraagd waarom hij dit rapport niet bij zijn beleid betrekt. De wethouder blijft het antwoord schuldig.

Op dit moment zijn er in Noordoostpolder plannen voor de realisatie van slechts een grote accommodatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Deze is aan de Kuiderweg in Luttelgeest (voormalige uitbreidingslocatie AZC). Op de vraag van de SP 'Welke van de bekritiseerde aanbevelingen gaat u gebruiken om de accommodatie te vergunnen?' blijft de wethouder het antwoord schuldig. Op de vraag 'Hoeveel arbeidsmigranten gaan er in eerste instantie maximaal gehuisvest worden?' blijft de wethouder het antwoord eveneens schuldig. Deze reactie wekt de indruk dat de weg wordt bereid om in een keer 300 arbeidsmigranten te gaan huisvesten.**

Het is een buitengewoon vreemde situatie dat de wethouder aanbevelingen uit een rapport uitvoert dat door de commissie is verworpen. De SP heeft aan de commissie gevraagd of zij dit wel wil. Is het niet beter om vooraf aan de wethouder een duidelijke richting aan te geven. Dit voorkomt veel onnodig werk. Dit voorkomt dat de raad straks voor blok wordt gezet. Dit voorkomt een teleurstelling bij de ondernemer indien de raad het plan alsnog afwijst.
Helaas, de meerderheid van de commissie vindt weliswaar dat de aanbevelingen onvoldoende zijn onderbouwd, maar de wethouder mag met de uitvoering gewoon door gaan. Snapt u het? De SP niet.

 

 

* T. Lupi en A-J Visser, Huisvesting Arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?!! Evaluatie experimentenprogramma huisvesting EU-arbeidsmigranten, Platform31, Den Haag, september 2015.

** Besluitvorming wordt sterk beinvloed door de opinie van de klankbordgroep (C. v.d. Berg, B. Bernard, J. Peters, M. Scholtens en K. Dijk)

Reactie toevoegen

U bent hier