h

SP startte actiepagina 'Behoud lijn 75'

12 juni 2017

SP startte actiepagina 'Behoud lijn 75'

Foto: SP

De SP kreeg signalen dat buslijn 75 'Marknesse - Steenwijk' niet meer zal rijden tussen 10.00 en 16.00 uur. Dit traject zou door vrijwilligers moeten worden gereden omdat het een 'onrendabele' lijn zou zijn.

Dit hebben we als SP vaker gehoord. De onrendabele lijnen. De buslijnen die niet altijd helemaal vol zitten, daar zouden dan vrijwilliger op moeten worden ingezet. Daar is de SP een fel tegenstander van omdat dit werkverdringing is. Gelukkig staat in het Coalitie programma van Flevoland ook dat er geen werkverdrining mag plaatsvinden.

Omdat het erg zorgwekkend is dat deze lijn zal verdwijnen heeft de SP een Facebook pagina gemaakt om op deze manier mensen snel te kunnen bereiken. Hebben wij ook contact gezocht met de Provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, ROCOV en verschillende belangengroepen om de zorgen te uiten. Scholieren uit Blokzijl die in Emmeloord op school zitten komen op deze manier overdag niet meer thuis.
Gelukkig hebben wij een gedeputeerde binnen de provincie Flevoland die het Openbaar Vervoer in zjin portefeuille heeft en ook hij was niet blij om dit te horen. Het werd uitgezocht.

Niemand kon achterhalen of deze plannen er echt zouden liggen of dat dit in zou gaan met de nieuwe dienstregeling vanaf decembe 2017. Tot wij opeens het bericht kregen:

Beste lezers,

Gisteravond en vandaag hebben we een overleg gehad met connexxion en provincie.
Wij moeten tot de conclusie komen dat de berichtgeving niet klopt. De lijn 75 zal dus gewoon blijven behouden tussen 10 en 16. Op dit moment hebben we geconcludeerd dat er geen redelijk alternatief is voor de ritten van de lijn 75. De alternatieven die er zijn dekken maar de helft van de lijn en dit is voor alle partijen niet voldoende.

Voor meer vragen mogen jullie natuurlijk altijd contact opnemen met het contactpersoon voor Steenwijkerland.
Karl van der Linde

Uit bovenstaande bericht kan je opmaken dat er daadwerkelijk wel plannen waren met deze lijn. Er wordt namelijk geconcludeerd dat er geen alternatief is. Dus er is naar geken om een alternatief te zoeken. Als SP zullen we een alternatief als 'vrijwilligers op busjes' altijd afschieten. Uit de laatste Openbaar Vervoer bijeenkomst in Noordelijk Flevoland is volgens mij juist uitgekomen dat iedereen het ermee eens was dat buslijnen betrouwbaar dienen te zijn en door ze altijd te laten rijden er meer mensen gebruik van gaan maken.

Als laatst ontvingen wij het bericht op de Facebook pagina:
Beste volgers van deze pagina.

In overeenstemming met de provincies hebben wij een voor publicatie gedaan over de lijn 75.
Volgende week zal er een gezamenlijke reactie worden geplaatst door de provincies. Deze zal via hun websites gaan maar ook in huis aan huis
bladen.

De SP blijft hier alert op. Mocht er iets wijzigen zullen we de pagina 'Behoud lijn 75' weer gebruiken. Door met elkaar bovenop ongewenste veranderingen te zitten en ons te mobiliseren zullen we deze veranderingen kunnen tegenhouden.

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier