h

SP tegen 'experiment' met huisvesting arbeidsmigranten naast AZC

21 mei 2017

SP tegen 'experiment' met huisvesting arbeidsmigranten naast AZC

Uitzendbureau Level 1 mag een park voor de huisvesting van 300 arbeidsmigranten realiseren aan de Kuinderweg 23, direct naast het AZC in Luttelgeest. De gemeenteraad heeft op 15 mei het bestemmingsplan goedgekeurd. De SP heeft (samen met de PvvP) tegengestemd. Het bestemmingsplan druist in tegen de gemeentelijke beleidsregel. Deze zegt dat een centrum voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten (tot 300 bewoners) pas gerealiseerd mag worden als op de beoogde locatie eerst een aantal jaren een kleiner centrum is geweest (tot 150 bewoners). Level 1 mag echter de tussenstap van het kleine centrum overslaan. En ook nog op een risicovolle locatie direct naast het AZC. De SP spreekt daarom van een 'experiment' met risico's.

De beleidsregel is er niet voor niets. In de Noordoostpolder is er nauwelijks ervaring met de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. Mogelijke problemen zijn moeilijk te voorzien. Daarom is ervoor gekozen eerst ervaring op te doen met kleinere centra alvorens deze mogen doorgroeien naar grotere centra. Nu wordt echter bij de allereerste aanvraag voor een groot centrum de beleidsregel al overboord gegooid.

Level 1 zegt dat huisvesting van arbeidsmigranten pas rendabel is bij minimaal 300 bewoners. Het college (en nu ook de meerderheid van de raad) gaat hierin mee. Uit gefundeerd nationaal onderzoek* blijkt echter dat met name de kleinere centra (50-150 bewoners) goed renderen. Mogelijk is de businesscase van Level 1 dus ongeschikt.

Het beleid met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten is in Noordoostpolder onvoldoende op orde. In augustus heeft het college een evaluatie van het beleid gepresenteerd. Deze evaluatie is door de commissie woonomgeving als 'onvoldoende onderbouwd' beoordeeld. Sindsdien is het wachten op een nieuwe evaluatie. Ondertussen is het college wel begonnen met de uitvoering van de aanbevelingen uit het 'onvoldoende onderbouwde' rapport.

De SP heeft een eigen onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten in Noordoostpolder uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de gemeente een aantal locaties in strijd met de beleidsregels heeft vergund. Met name de afstand tussen de locaties is te klein. Daarnaast zijn een aantal locaties vergund als categorie 2 (21-100 bewoners) terwijl deze in feite categorie 3 (101-300 bewoners) zijn.

De SP is van mening dat het beleid eerst op orde moet zijn alvorens er kan worden gestart met een 'experiment' direct naast het AZC. Daarom heeft de SP dit tijdens de commissievergadering op 15 mei ter discussie gesteld. Echter geen van de andere fracties wilde inhoudelijk reageren.

We kunnen nu alleen nog maar hopen dat het goed gaat komen met het grote centrum direct naast het AZC. De relatief ruime opzet van het park beoordeelt de SP als positief.

 

 

* T. Lupi en A-J Visser, Huisvesting Arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?!! Evaluatie experimentenprogramma huisvesting EU-arbeidsmigranten, Platform31, Den Haag, september 2015.

 

Lees ook:

Reactie toevoegen

U bent hier