h

ACTIE medewerkers ZONL

1 juli 2014

ACTIE medewerkers ZONL

Afgelopen maandag 30 juni hebben een grote groep medewerkers Huishoudelijke Verzorging van ZONL geprotesteerd voor het gemeentehuis in Emmeloord. De actie was opgezet met ondersteuning van de SP.

De SP is verontrust over de bezuinigingen van de regering op de WMO gelden. Het resultaat in de Noordoostpolder is dat de Huishoudelijke verzorging niet meer ingekocht gaat worden via ZONL, maar dat men van plan is een bemiddelingsbureau op te zetten waarbij de medewerkers als ZZP-ers verder kunnen. Dit tegen een bruto uurloon van €12,50.

Van dit bedrag moet alle kosten die ze maken nog af (verzekering WW/ ziekte/arbeidsongeschiktheid/ pensioen/WA). Een ZZP-er krijgt geen doorbetaling bij ziekte – vakantie – WW.

Op zaterdag 21 juni hebben op het Kettingplein een ludieke actie gevoerd om aandacht voor dit onderwerp te vragen. We merkten dat het ontslag van deze medewerkers veel emotie opriep. Dit heeft gemaakt dat we op zaterdag 28 juni een handtekeningenactie hebben gehouden in de Lange Nering. Samen met de medewerkers hadden we in een korte tijd bijna 600 handtekeningen. Een goed resultaat.

Deze zijn maandag aan wethouder Boogaarts aangeboden. Hier waren ook clienten bij aanwezig.

Na de protestactie voor het gemeentehuis zijn de aanwezigen mee naar de Raadszaal gegaan waar Tjitske Hoekstra (fractievoorzitter) in het vragenhalfuur vragen heeft gesteld aan de wethouder over het ontslag van de Huishoudelijke verzorgers. De wethouder heeft toe gezegd nog eens te kijken of er iets gedaan zou kunnen worden aan de “secundaire arbeidsvoorwaarden” voor deze mensen.

Wordt, wat de SP betreft, zeker vervolgd.
Op Omroep Flevoland is een interview terug te horen van onze Fractievoorzitter Tjitske Hoekstra

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/114200/emmeloord-protestactie-tegen-ont

Reacties

Ik wil graag iets kwijt. Ik werk bij ZO'N Emmeloord.
Dinsdag kwam ik bij een 94 jarige cliënt. Hij vertelde telefonisch benaderd te zijn Door iemand van WMO Gemeente Noordoostpolder..Naam wist hij niet meer. Hij vroeg van alles, hoe hij woonde, wat hij nog kon aan wassen en boodschappen. Of hij ook gebreken had, zoals suikerziekte, of andere aandoeningen. Waarop cliënt zei,...ik ben 94 wie zegt mij hoelang ik nog zo ben. Misschien ben ik er morgen niet meer.Er werd heel onverschillig gevraagd of er kinderen waren. Ja die zijn er...Mmmm, ....werd er geantwoord. U krijgt nog anderhalf uur, en als u meer nodig heeft..moet u dit zelf kopen. En daarmee was de nieuwe indicatie een feit. De WMO Gemeente Noordoostpolder gaat zo met zijn inwoners om. Het is een SCHANDE dat dit gebeurd....Het bezwaarschrift komt er aan, we LATEN HET ER NIET BIJ ZITTEN....

En wij, medewerksters van de ZORGGROEP ZONL, blijven ons inzetten voor onze ouderen...

Reactie toevoegen

U bent hier