h

Fractie

19 maart 2014 hebben de inwoners van de Noordoostpolder de SP met 3 zetels de gemeenteraad ingestemd! In het jaar 2018 heet de SP  één zetel verloren en zaten toen met twee zetels in de raad.

In Maart 2022 heeft de SP niet meegedaan in de Noordoostpolder met de gemeenteraadsverkiezingen. De afdeling wil eerst weer groeien en bouwen. We willen zichtbaar zijn en er zitten voor de mensen. Daar kunnen wij wel wat hulp bij gebruiken. Word je lid? https://www.sp.nl/lid-worden

Tjitske Hoekstra

Oud Fractievoorzitter

06-23634730

Commissie SLZ Samenlevingszaken

Denise van Sluijs

Oud Raadslid

Woonomgeving Bestuur, Financiën en Economie

U bent hier