h

Fractie

19 maart 2014 hebben de inwoners van de Noordoostpolder de SP met 3 zetels de gemeenteraad ingestemd! Dit jaar 2018 hebben we één zetel verloren en zitten dan nu met twee raadsleden in de raad

Tjitske Hoekstra

Fractievoorzitter

06-23634730

Commissie SLZ Samenlevingszaken

Denise van Sluijs

Raadslid

06-51938449

Woonomgeving Bestuur, Financiën en Economie

U bent hier