h

Buurtbijeenkomst Rietstraat en Zeebiesstraat

15 juli 2022

Buurtbijeenkomst Rietstraat en Zeebiesstraat

Foto: SP

In juli heeft onze afdeling een buurtbijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van de Rietstraat en Zeebiesstraat naar aanleiding van de enquête die is gehouden.

De hoofdvraag van de enquête was: sloop of renovatie van uw woning?

We kregen 49 ingevulde formulieren terug. Het volgende kwam uit de gegevens:

  • 6% had geen mening
  • 12% hebben actief aangegeven niet met de enquête mee te willen doen
  • 11% voor sloop
  • 71% is voor renovatie

De avond is goed bezocht. De betrokkenheid van de aanwezigen bij hun buurt is groot.

Er kwam duidelijk naar voren dat het traject wat Mercatus loopt al veel te lang duurt (vanaf 2016) en dat men het gevoel heeft dat er niet naar hen geluisterd wordt en met hun inbreng niets gedaan wordt. Het vertrouwen in Mercatus is erg laag.

Inmiddels hebben we bericht ontvangen Mercatus dat ze niet van plan zijn om de huren te bevriezen. Ook niet nadat de SP bij hun op gesprek is geweest. Dit hebben we de aanwezigen gemeld. Een teleurstelling dat Mercatus dit niet heeft willen doen.

We hebben deze avond een buurtcomité opgericht. Met de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld gaan we in actie om duidelijkheid te krijgen over hun huis. Want wat is een huis, wanneer het niet als thuis wordt ervaren?

Reactie toevoegen

U bent hier