h

Raad wordt via een persbericht geïnformeerd over aankoop ziekenhuis

10 januari 2019

Raad wordt via een persbericht geïnformeerd over aankoop ziekenhuis

Foto: SP

Vandaag is bekend geworden dat de gemeente Noordoostpolder het pand Dr. Jansen ziekenhuis heeft gekocht. In het persbericht wat door de gemeente is uitgegaan wordt aangegeven dat het aankopen een bevoegdheid van het college van Wethouders en Burgemeester zou zijn. Dit laatste roept vragen op bij de SP fractie.

Zonder met de Raad in overleg te gaan, heeft het college een besluit genomen om het oude dr. Jansenziekenhuis aan te kopen. Onze fractie vraagt zich af of een college dit zomaar kan doen, zonder dat de Raad vooraf kaders heeft mee kunnen geven: Denk hierbij aan:

  • Vanuit welke strategie wordt de  aankoop van het dr Jansenziekenhuis gedaan?
  • Is er een samenwerking met een vastgoedhandelaar ook mogelijk tot uitvoer van een bepaalde strategie?
  • Welke risico's moeten uitgesloten worden?
  • Hoeveel mag maximaal geboden worden? Vanuit welk budget moet de aankoop bekostigd worden? 
  • Wat moet het eind resultaat zijn?

Deze vragen hadden een goed debat op kunnen leveren. Dan had iedere politieke partij zijn visie op de aankoop kunnen ventileren.  

Onze fractie wacht dan ook gespannen op het antwoord van het college waarop zij menen dat ze dit mogen doen zonder de Raad vooraf om toestemming te vragen.

Onze fractie gaat proberen alsnog het debat te voeren op de eerst komende raadsvergadering. Want buitenspel gezet worden, voelt als Raadslid niet goed. We willen wel serieus genomen worden. 

Nog een noot van Denise: Tjitske, onze fractievoorzitter, is de afgelopen periode twee keer naar een geheime bijeenkomst geweest. de inhoud van deze bijeenkomsten mocht zij niet met mij delen. Uit de berichtgeving van vandaag weet ik nu dat dit kennelijk over de aankoop van het dr. Jansenziekenhuis is gegaan, omdat er is aangegeven dat de geheimhouding van de gedeelde informatie eraf is gehaald. 

Wij  zijn als partij geen voorstander voor besloten bijeenkomsten, alleen als het echt nodig is. De noodzaak  zou op dit onderwerp nog van toepassing kunnen zijn. Maar dan had zou het toch gewoon in een besloten Raadsvergadering besproken kunnen worden?

Tjitske: 'ik ben om twee redenen naar de geheime bijeenkomsten geweest. 

  1. omdat ik anders op informatie achterstand zou komen
  2. om te bewaken dat er geen achterkamertjes politiek wordt bedreven

Nu achteraf twijfel ik nog steeds of ik er wel goed aangedaan heb toch te gaan. Want het lijkt of het college er op deze manier mee weg kan komen door zelfstandig te handelen, zonder de voltallige Raad de gelegenheid te geven hierover in debat te gaan'

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier