h

Innovatie zorg fonds toch nog in de begroting

13 november 2018

Innovatie zorg fonds toch nog in de begroting

Foto: SP

Met het behandelen van de perspectiefnota (juli 2018) is er een motie van de SP aangenomen om een fonds in te richten voor innovatieve ideeen in de zorg. Tot onze verbazing was het college vergeten deze in de begroting op te nemen. 

Met het indienen van een amendement waarbij het verzoek is gedaan om alsnog de financien voor dit fonds in de begroting op te nemen. Het college heeft de fout toegegeven. En de Raad heeft het amendement unaniem gesteund. zo komt het toch nog goed. 

Reactie toevoegen

U bent hier