h

Geld zorg terug naar de zorg

9 juli 2018

Geld zorg terug naar de zorg

In 2015 heeft de SP samen met de VVD een motie ingediend dat het geld van de zorg voor de zorg geoormerkt moet blijven. Nu is er in 2017 een bedrag van 1.341.051 teveel onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Wij willen dat dit geld weer terug komt in het sociaal domein. Dit willen wij terughalen uit de gigantische 'Algemene reserve grondexploitatie' van 14 miljoen.

In de jaarstukken wordt gesproken van een positief resultaat van 2.515.966 voor bestemming en 2.575.893 na bestemming. Dit wordt voornameljik veroorzaakt door de mutaties in de reserves. Enkele grote mutaties zijn:
- reservere sociaal domein (1.314.051 onttrekking)
- algemene reserve gronsexploitatie (2.954.544 toevoeging)
- reserve beleidsplan (1.413678 onttrekking)

In de stukken van de meerjarenperspectief staat beschreven dat de Monte Carlo simulatie is uitgevoerd. De uitkomst hiervan is dat het niet noodzakelijk is om een risicoreservering te hebben. Het mag dus 0 zijn. Wanneer er op individueelniveau wordt gekeken is het verstandig om 3.53 miljoen reserve te houden. Verstandig lijkt ons ook. Nu is het zo dat wij 14 miljoen in onze reserve hebben staan. Vreemd.

Graag zouden wij zien dat het geld wat teveel wordt onttrokken terug te laten vloeien in de reserve voor het sociaal domein. We zien nameljik dat er nog steeds financiële tekorten zijn bij de jeugdzorg. In 2019 wordt de jeugdzorg uitgebreid met kinderen van het AZC, hier zal zeer specialistische zorg nodig zijn.

Helaas heeft dit amendement het niet gehaald. Alleen SP, ONS en de PvdA hebben dit amendement gesteund. Wij als SP vragen ons af waarom we een wetenschappelijk onderzoek naast ons neerleggen. Waarom hebben we zoveel nodig in de reserve van de grond? Is er nog een andere agenda? Antwoorden krijgt de SP niet van de wethouder.
 

Reactie toevoegen

U bent hier