h

Motie van wantrouwen tegen SP gedeputeerde krijgt geen meerderheid

22 februari 2018

Motie van wantrouwen tegen SP gedeputeerde krijgt geen meerderheid

Foto: SP
De SP zit samen met de VVD, CDA en D66 in de coalitie. Na het overlijden van Arie Stuivenberg (onze gedeputeerde), deze week een jaar geleden, is Ad Meijer als nieuwe SP gedeputeerde op 10 mei jl aangetreden in het college van Gedeputeerde Staten. Ad is een activistische SP'er die lang oppositie heeft gevoerd in de gemeenteraad van Utrecht en in de Staten van Utrecht. Ad staat voor zowel het coalitie akkoord, als de SP standpunten en draagt dit actief uit. Dat men daar aan moest wennen in de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten was te verwachten.
Nu na 9 maanden hebben de VVD, CDA en D66 vandaag een motie van wantrouwen tegen Ad ingediend. Niet op inhoud, niet op fouten, niet op liegen of achterhouden van informatie, maar omdat hij niet zou aansluiten bij de bestuursstijl en bestuurscultuur. Wat de bestuursstijl en/of -cultuur is is ons na vanavond nog steeds niet duidelijk geworden. Het pijnlijke aan dit geheel is dat de betreffende coalitiepartijen dit via de pers communiceerden. Voordat dit in de Statenvergadering besproken kon worden. Dit werd door de andere partijen niet gewaardeerd. Zij vonden het niet passend om zo naar buiten te treden.
 
Ine de Waal, onze fractievoorzitter van de statenfractie zei in het betoog dan ook:
Wij hebben geen enkel inhoudelijk argument gehoord om over te gaan om tot beëindiging van de samenwerking met Ad Meijer.
Gaat het om andere belangen?
Is het een probleem dat hij duidelijke standpunten heeft?
Krijgen sommigen het misschien te koud van recht door zee gaan?
Ook de oppositie vroeg zich af wat nu werkelijk het probleem was, dat de coalitie met dit grote middel als Motie van Wantrouwen moest komen. De partijen werden flink aan de tand gevoeld door de oppositie partijen. En dan nog Ad Meijer zijn betoog over de motie. Hij heeft verteld waar hij mee bezig is geweest tot nu toe. Dat er goede resultaten liggen, die op basis van samenwerking met vele partners zijn gevormd. Dus aan samenwerking kan het niet liggen. Hij zei:

Er speelt hier iets anders. Een aantal van mijn coalitie partners hebben er geen zin in dat het Openbaar Vervoer gedetailleerder moet, meer ruimte moet bieden aan mensen die hier afhankelijk van zijn en dat dit misschien wel meer geld gaat kosten. En dat de coalititepartners geen zin hebben in een visie 'krachtige samenleving' als dat gefocust is op tegenstelling tussen rijk en arm en dat mensen weer perspectief krijgen.

Daarnaast hebben mijn coalitie partners liever dat minister Schouten met een plan komt om het beheer van de oostvaardersplassen open te breken. Ze denken dat hier en trekpop gedeputeerde zit die doet wat meneer de Reus (VVD) wil. Er is één Ad Meyer die iets van over een eigen wil wil beschikken. Daarom wil ik zeggen uit de grond van mijn hart. als je de politieke discussie aan wil en doe dat dan hier op deze plek, verschuil je niet achter zoiets als Flevolandse bestuurscultuur, dat vind ik laf en achterbaks".

Na vele schorsingen en uren later komt het op een stemming aan in de Statenvergadering. Spannend, want het was niet helemaal duidelijk of de hele oppositie zijn rug tegenover de coalitie recht zou houden. Op één partij na (CU, met natuurlijk de indienende partijen, CDA, VVD en D66) hebben ze allemaal tegen de motie gestemd. De motie heeft het niet gehaald, Ad mag blijven!

Reactie toevoegen

U bent hier