h

geld over voor minimabeleid

23 november 2017

geld over voor minimabeleid

Foto: SP

In de gemeenteraadsvergadering van 23 november 2017 hebben we een motie ingediend waarbij we gevraagd hebben om het extra geld, dat gereserveerd was voor het minimabeleid 2017 te oormerken voor 2018 en niet toe te voegen aan de algemene middelen.

In de afspraken van dit college staat het volgende: We willen dat het geld dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk voor de bestrijding van armoede aan dat doel wordt besteed. Daarom bevreemde het ons ook dat men dit niet wilde doen, maar in het geld in het grote geheel op laten gaan.

In maart 2016 is een motie aangenomen om het minimabeleid te evalueren en eventueel aan te passen. Het nieuwe minimabeleid is er nog steeds niet, ondanks herhaaldelijk aandringen. Het laat op zich wachten tot het 2e kwartaal van 2018. Maar er was voor het jaar 2017 wel een extra bedrag van € 367.000 gereserveerd voor dit nieuwe beleid.

De motie heeft het gehaald, en het resterende bedrag van €244.829,= hebben we veilig kunnen stellen dat het nu ook voor het minimabeleid beschikbaar is gebleven en niet op de grote hoop verdwijnt.

Een kleine overwinning, die, voor mensen die het nodig hebben, een groot verschil kan maken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier