h

de Golfbaan: een lijk uit de kast

11 november 2017

de Golfbaan: een lijk uit de kast

Foto: SP

De Golfbaan: ‘een lijk uit de kast’

In 2008 is de Golfbaan nabij Emmeloord, op de vuilnisbelt aan het Friese Pad aangelegd. Hier is ongeveer € 2 miljoen voor uitgegeven. De baan bleek bij in gebruik name al direct problemen te kennen: water overlast. Nu 9 jaar verder moet er opnieuw veel geld in gestoken worden door de gemeente: € 420.000. Hier is een lijk uit de kast gekomen.

De SP zal in de komende raadsvergadering een motie indienen waarbij het college verzocht wordt  om in februari 2018 met een overzicht te komen óf en welke lijken er nog meer in de kast zitten.

In het coalitieakkoord van dit college staat namelijk: wij staan voor een open en transparante bestuursstijl. Hier hoort, wat de SP betreft, dat er openlijk gesproken kan worden om zaken die in het verleden niet goed zijn gegaan, en die verbeterd moeten worden, zeker wanneer er veel geld mee gemoeid is.

Tjitske Hoekstra (fractievoorzitter): ’we worden kennelijk alleen geïnformeerd over de kosten, maar niet over de zaken die niet goed zijn gegaan. We moesten namelijk zelf het onderzoeksrapport opvragen. Bij een open en transparante bestuursstijl vinden wij dat je dan ook volledige openheid van zaken hoort te geven’.

Maandagavond wordt deze motie besproken, tijdens de begroting voor 2018.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier