h

Biovergister in no time door gemeenteraad

29 augustus 2017

Biovergister in no time door gemeenteraad

Foto: -

In no time heeft de gemeenteraad van Noordoostpolder ingestemd met het afgeven van 'verklaring van geen bedenkingen' (VVGB) voor de uitbreiding van de biovergister van Peters Biogas in Luttelgeest. Met de VVGB geeft de raad de beslissingsbevoegdheid aan de provincie. Alleen als er zienswijzen tegen het plan worden ingediend krijgt de raad haar beslissingsbevoegd terug. De SP heeft tegen gestemd. Niet omdat de SP tegen de uitbreiding van de biovergister is. De SP is juist een groot voorstander van de opwekking van schone energie. Ook niet omdat de SP een ondernemer wil dwarsbomen. De SP ondersteunt juist goedwillende ondernemers. Wel omdat de zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces veel te wensen overlaat.

De bouw van biovergisters roept bij omwonenden over het algemeen veel weerstand op. Ook als het om hypermoderne installaties gaat. Het afgelopen jaar is er op veel plaatsen in Nederland verzet geweest tegen de komst van een nieuwe biovergister, onder andere in Kootstertille, Marrum, Hardenberg, Moerstraten, Burgum en Haaften. Menig gemeente heeft er daarom voor gekozen om voorafgaand aan de besluitvorming over een VVGB met de omwonenden in overleg te gaan. Zo niet gemeente Noordoostpolder.

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft besloten over het afgeven van de VVGB in een extra raadsvergadering tijdens het zomerreces. Zonder de gebruikelijke informatievoorziening via een voorafgaande commissievergadering, zonder alle ins en outs te kennen van biovergisters, zonder een werkbezoek aan een biovergister en zonder de omwonenden te hebben gesproken. Enkel op basis van een ruimtelijke onderbouwing, die de raadsleden pas een week voor de vergadering hebben ontvangen, heeft de raad het besluit genomen. Dit is volgens de SP onzorgvuldige besluitvorming, zeker voor een maatschappelijk gevoelig onderwerp als een biovergister.

Het college volgt het formele besluitvormingsproces waarbij eerst de raad een VVGB afgeeft, vervolgens de inwoners kunnen reageren en tenslotte de provincie een definitief besluit neemt. Maar hoe is het mogelijk dat raadsleden middels een VVGB verklaren geen bedenkingen te hebben terwijl ze de ins en outs niet kennen en ook de omwonenden niet hebben gesproken?

De reden dat het college haast maakt met de besluitvorming is dat voor het rendabel exploiteren van een biovergister een SDE subsidie nodig is. Deze subsidie kan pas worden verkregen als er een vergunning is. De deadline voor de eerst volgende subsidieronde is oktober 2017. Voor de SP is deze deadline geen must. In maart 2018 is er (vrijwel) zeker een nieuwe subsidieronde. Voor maart kan er ruimschoots een zorgvuldig besluitvormingsproces zijn afgerond.

Peters Biogas nodigt belangstellenden en omwonenden uit voor een informatiemiddag op het bedrijf. Dit waardeert de SP zeer! De informatiemiddag zal zijn op vrijdag 15 september om 16.00 uur aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest. Komt allen!

 

Reactie toevoegen

U bent hier