h

Algemene beschouwing SP fractie

10 juli 2017

Algemene beschouwing SP fractie

Foto: SP

Op 10 april jl is het Domela Nieuwenhuis museum gered van sluiting. Domela Nieuwenhuis was de grondlegger van de socialistische beweging. De gemeenteraad van Heerenveen wilde een bezuiniging doorvoeren op het museum, waardoor het museum dreigde de deuren te moeten sluiten.

De mensen kwamen in opstand. En met ondersteuning van de SP wist men 5.000 handtekeningen te verzamelen. Door deze manifestatie en handtekeningen besloot de raad van Heerenveen,  unaniem,  de bezuiniging niet door te laten gaan.

Dit sluit mooi aan bij de woorden van Domela Nieuwhuizen:

Gij moet uw eigen verlosser zijn, en dat kunt ge slechts door vereeniging. Daarom vereeningt u! Dan zult gij een macht worden, waartegen anderen niet opkunnen, en dan zult gij krijgen: brood, recht, geluk en vrijheid voor allen.

De SP in Noordoostpolder verenigt zich met mensen voor het behoud van hun speeltuin, of het terug krijgen van hun speeltuin. Top trouwens, dat de wethouder open staat voor burgerinitiatieven voor speeltuinen. We zijn nog volop in onderzoek, maar wanneer het tijd is, zullen we de wethouder hem herinneren aan zijn woorden.

We verenigen ons met de huurders van Mercatus als er onvrede is.

We verenigen ons rondom de mensen die binnen Sociale Werkplaats werken. We hebben hier actie voor en met gevoerd. En nu komen we weer op voor hen, wanneer het gaat om eerlijk loon voor eerlijk werk ipv werken op locatie. Hier is onze motie voor om als gemeente het goede voorbeeld te geven als Buitengewoon Werkgever op te treden.

De SP verenigt zich met inwoners uit Blokzijl als het gaat om de buslijn 75 van Steenwijk naar Marknesse. Voor alsnog blijft deze rijden, maar het leek erop dat deze lijn overdag niet meer zou gaan rijden.

We hebben ons meermalen verenigt met de thuiszorgmedewerkers. Op komen voor een eerlijk loon voor eerlijk werk. Maar ook opkomen voor de kwetsbaren die recht op hun zorg hebben.

En we zullen opkomen voor de minima en hoe wij kunnen zorgen dat er minder kinderen in armoede in de Noordoostpolder opgroeien. Het is dan intriest dat een evaluatie 1.5 jaar op zich moet laten wachten. Dat er extra geld voor armoede bestrijding is uitgetrokken is een worst voor houden, want er zijn geen maatregelen ingevoerd om iets extra te kunnen doen…..

Graag zouden we dan ook al lang dit onderwerp aan de orde hebben willen gehad en wachten met smart wanneer dit in de raad eindelijk besproken gaat worden en maatregelen worden ingevoerd om de armoede te bestrijden.

We hebben een poging gewaagd om de raad voor een goedkopere versie van de Marknesserbrug te laten kiezen, maar dat is helaas mislukt. Maar we zullen ons blijven verzetten tegen dit soort uitgaven, omdat je voor dit geld (en dat geldt ook voor de golfbaan) heel wat andere zaken kunt doen….

Wij gaan ook dit jaar weer, net als elk jaar de buurt in. We zullen dorp voor dorp, wijk voor wijk, deur voor deur de verhalen van mensen ophalen.

Bij deze herhaal ik dan nog een keer de woorden van Domela Nieuwenhuis:

Gij moet uw eigen verlosser zijn, en dat kunt ge slechts door vereeniging. Daarom vereeningt u! Dan zult gij een macht worden, waartegen anderen niet opkunnen, en dan zult gij krijgen: brood, recht, geluk en vrijheid voor allen.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier