h

Nieuwe inspraakverordening beperkt inspraak door inwoners

7 juni 2017

Nieuwe inspraakverordening beperkt inspraak door inwoners

De gemeenteraad heeft gisteravond de nieuwe inspraakverordening vastgesteld. De oude verordening was gedateerd, de nieuwe sluit beter aan op de huidige wetgeving. Het college (en nu ook de meerderheid van de raad) heeft echter tegelijkertijd de inspraakmogelijkheden van inwoners enigszins beperkt.

De beperkingen zijn:

  • de termijn waarbinnen een zienswijze moet worden ingediend is verkort van 6 naar 4 weken,
  • inspraak voorafgaand aan de besluitvorming wordt niet meer verleend, tenzij het college expliciet besluit de inspraak wel toe te staan.

De beperkingen gelden alleen voor besluiten die moeten worden genomen middels een zgn. 'uniforme voorbereidingsprocedure'. Deze procedure is relatief uitgebreid met meerdere inspraakmogelijkheden. Ze wordt toegepast op besluiten op diverse terreinen, zoals bestemmingsplannen, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, gevaarlijke stoffen, waterhuishouding en drank & horeca.

De beperkingen zijn een initiatief van het college met als doel de duur van de besluitvorming te verkorten. De beperkingen zijn niet door een hogere overheid opgelegd noch geadviseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De beperkingen zijn echter wel wettelijk toegestaan.

De SP heeft grote moeite met het beperken van de termijn waarbinnen een zienswijze moet worden ingediend. Immers, niet iedereen heeft ervaring met het indienen van een zienswijze of is direct in de gelegenheid om een te schrijven. De SP hecht grote waarde aan de democratische rechten van de inwoners. Daarom heeft de SP tegen de nieuwe inspraakverordening gestemd.

 

Reactie toevoegen

U bent hier