h

Uitkomst poll Stadshart

25 april 2017

Uitkomst poll Stadshart

Foto: SP

De SP is een online poll gestart, omdat er in eerste instantie maar één mogelijkheid was om je keuze kenbaar te maken, namelijk in het Stadscafé. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om hierbij aanwezig te zijn dan kon je helaas geen keuze kenbaar maken.

Daarnaast vond de fractie van de SP het wel erg belangrijk dat de inbreng van inwoners te controleren is. Daar is de gemeenteraad immers voor. Kaderstellend en controlerend. Helaas was het niet goed te controleren, door alle losse aantekeningen e.d. Dit is de tweede reden waarom de SP de poll is gestart.

Het resultaat per vraag zie je hieronder in de grafieken:


Conclusie is:

Uit de resultaten kan het volgende worden geconcludeerd.

  1. De voorkeur van de inwoners gaat in grote meerderheid uit naar de varianten A en B. Het verschil in aantal stemmen voor variant A en voor variant B is niet significant. Daarnaast heeft ieder individu de keuze voor een variant op onderdelen aangepast middels de vragen 2 t/m 7. Hierdoor zal de werkelijke voorkeur van de inwoners uit gaan naar een variant die elementen bevat uit variant A en B.
  2. De inwoners willen een horecapaviljoen op De Deel. De meningen zijn echter verdeeld over de grootte van dit paviljoen: een groot aantal mensen wil een groot paviljoen, maar ook een groot aantal mensen wil een klein paviljoen. En middelgroot paviljoen lijkt de oplossing.
  3. De meningen over horeca en winkels in het Julianapark lijken in eerste instantie verdeeld. Duidelijk is alleen dat er weinig animo is voor geen horeca maar wel winkels. Echter, nadat de antwoorden zijn opgesplitst in wel/geen horeca en wel/geen winkels ontstaat er duidelijkheid. De inwoners willen in grote meerderheid wel horeca in het Julianapark, maar geen winkels.
  4. Een grote meerderheid van de inwoners wil geen supermarkt in het Julianapark.
  5. De meningen over het bouwen van winkels op het pleintje naast de Jumbo en voor de Kijkshop zijn verdeeld. Bijna evenveel inwoners willen wel winkels als geen winkels. Daarnaast is er een bijna evengrote groep die wel winkels wil, maar geen plein vol. De oplossing om iedereen zo veel mogelijk tevreden te stellen is te kiezen voor de optie 'wel winkels maar geen plein vol'. Het plein zal voor ongeveer de helft kunnen worden bebouwd.
  6. De inwoners willen niet dat het het terrein van de sloopflats geheel wordt bebouwd met woningen. Er moet veel ruimte voor groen komen. Minimaal de helft van het terrein moet worden gebruikt voor groen, het liefst nog wat meer.
  7. Een grote meerderheid van de inwoners vindt enige verfraaiing van de Korte Achterzijde voldoende. Grote nieuwbouwplannen worden afgewezen.

Foto: SP

De resultaten zijn samengevoegd tot een voorkeursvariant van de inwoners. Deze voorkeursvariant is weergegeven in het figuur hierboven.

Klik hier voor het hele rapport

Reactie toevoegen

U bent hier