h

SP: Rotonde is geen quick win

22 november 2016

SP: Rotonde is geen quick win

Foto: - / kaders HvE

Vorige week maandag is het raadsvoorstel Quick Wins Hart voor Emmeloord behandeld in de raad. Quick wins zijn kleine verbeteringen aan het centrum die snel zijn te realiseren. De SP is blij dat de eerste verbeteringen nu eindelijk gerealiseerd gaan worden! Vier van de vijf voorgestelde quick wins ondersteunt de SP van harte. De vijfde quick win, de aanleg van een rotonde, is voor de SP uiteindelijk aanleiding geweest om toch tegen het raadsvoorstel te stemmen.

Het raadsvoorstel maakt in een keer de realisatie mogelijk van 5 quick wins. Dit zijn:

De aanleg van de rotonde is volgens de SP echter geen quick win. Dit is namelijk een relatief dure ingreep met een permanent karakter. Het is daarom verstandig hier voorafgaand aan de besluitvorming nog eens goed naar te kijken.

  • verbetering van de sfeer en de beleving van het centrum;
  • een tijdelijke invulling van de Kleine Deel als horecaplein;
  • aanpassingen aan het Kettingplein t.b.v. de weekmarkt;
  • een tijdelijk inrichting van de locatie van de sloopflats als park;
  • de aanleg van een rotonde op de kruising KJ straat – Onder de Toren – Espelerlaan.

De SP heeft de volgende bedenkingen bij de plannen voor de rotonde.

  • De kruising KJ straat – Onder de Toren – Espelerlaan staat niet in de top 5 van gevaarlijkste kruisingen in Emmeloord.* Drie andere kruisingen in het centrum wel (kruising bij de Rabobank, kruising Onder de Toren – Zeeasterstraat en kruising bij de RK kerk). Op de kruising bij de Rabobank gebeuren zeker 4x zoveel ongelukken als op de onderhavige kruising. De vraag is daarom of het niet verstandiger is om eerst een andere kruising te gaan verbeteren.
  • Samen met de definitieve plannen Hart voor Emmeloord zal ook een totaalplan voor het verkeer rondom het centrum worden opgesteld. Naar verwachting zal dit begin 2017 gereed zijn. Waarom dan nu een rotonde aanleggen terwijl het totaalplan nog onbekend is?
  • De rotonde komt pal tegen de tuinen van huizen te liggen, met als gevolg veel overlast voor de omwonenden. Terwijl aan de overzijde een grasveld ligt. Een grasveld waar misschien Sinke een kantoor gaat bouwen, maar misschien ook wel niet. Verschuiving van de rotonde richting dit grasveld reduceert de overlast voor de omwonenden sterk. Het is daarom van belang eerst zekerheid te verkrijgen of Sinke nu wel of niet gaat bouwen.

Een door de SP ingediend amendement kan er tijdens de raadsvergadering voor zorgen dat er gestart kan worden met alle voorgestelde quick wins behalve met de voorgestelde rotonde. Een ingediende motie van het CDA vraagt het college een verschuiving van de rotonde te onderzoeken. De combinatie van het amendement en de motie kan ervoor zorgen dat de rotonde pas kan worden aangelegd als de mogelijkheid tot verschuiving in voldoende mate is onderzocht. Tijdens een schorsing van de vergadering wordt er druk overleg gevoerd tussen de diverse partijen. Er blijkt een ruime raadsmeerderheid om zowel het amendement als de motie aan te nemen. Echter onder druk van het college besluiten collegepartijen in de raad toch tegen het amendement te stemmen. Hierdoor worden alleen het raadsvoorstel en de motie aangenomen. Dit betekent dat alle quick wins worden uitgevoerd, inclusief de aanleg van de rotonde.

De motie zal zonder het amendement waarschijnlijk geen effect hebben op de ligging van de rotonde. Immers, de raad heeft nu ingestemd met de aanleg van de rotonde op de voorgestelde positie. Met een eenvoudige conclusie als 'het huidige contract met Sinke staat een verschuiving van de rotonde richting grasveld niet toe' kan de motie door het college als afgehandeld worden beschouwd. En vervolgens kan het college ongehinderd beginnen met de aanleg.

De SP vind het vervelend noodgedwongen tegen het raadsvoorstel te hebben moeten stemmen. Vier van de vijf quick wins zijn door ons namelijk wel zeer gewenst! Echter, omdat het amendement is verworpen, zou instemming met het raadsvoorstel ook een instemming met de rotonde hebben betekend. En dat vindt de SP op dit moment onverantwoord.

 

* GVVP Noordoostpolder 2012-2020

Reactie toevoegen

U bent hier