h

Verslag rechtszaken WMO

17 januari 2016

Verslag rechtszaken WMO

Afgelopen maandag 11 januari dienden er 3 zaken tegen de gemeente Noordoostpolder in Utrecht. Ondanks dat het geluid slecht was (geen luidsprekers en met deels met de rug naar het publiek) toch een korte terugkoppeling door de aanwezige SP leden.

De drie zaken zijn in haar geheel behandeld (dus totaal), daarin zijn alle drie ingediende zaken opgenomen. Verordening van de gemeente is hierlangs getoetst aan de wet. De indruk van de aanwezige SP leden is dat het bedroevend slecht gesteld is met de verordening van de gemeente wat betreft de WMO.

De 3 zaken die gelijktijdig behandeld werden bevatten de volgende onderwerpen.

Zaak 1 bestond uit twee punten.1a. Overgangsrecht (grondslag indicatiebesluit).1b. Restitutie van het bij moeten betalen middels de eigen bijdrage, en stapeling van kosten. Cliënt kan dit niet betalen, daarnaast is de bijdrage die door het CAK wordt geind onduidelijk en niet te specificeren: deels Wmo – algemene voorziening (gemeente deel) en deels Wet Langdurig Zorg (deel van de zorgverzekering)

De vragen luidden: aan wie moet wat betaald worden? En wie betaalt dat dan? En waarvoor wordt dit betaald? En op welke grondslag moet betaald worden?

Zaak 2. Inwoner vraagt maatwerkvoorziening terug. Is nu verwezen naar de algemene voorziening van de gemeente in de vorm van Huis Tip Top. Maar dit is volgens de advocaat geen algemene voorziening, maar een zogenaamd bemiddelingsbureau die uit alleen maar een website bestaat. 

Zaak 3. Hier stond de compensatieregeling centraal. De discussie was: moet de gemeente wel compenseren. De wet zegt ‘JA’, de gemeente doet ‘Nee’.

Het werd tijdens de zitting steeds duidelijker dat de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp niets meer en niet minder is dan bemiddelingswebsite HuisTipTop. Dit is volledig in strijd met de wet.

De gemeente baseert haar beleid op maar één regeltje en dat is ‘een voorbeeld uit een memorie van toelichting'.

De rechter(s) van de meervoudige kamer bestuursrecht fileerden de afgevaardigde advocaten van de gemeente tot op het bot. De advocaten zeiden bij het doorvragen van de rechter, dat ze 'nu even moesten passen'. Met andere woorden, ze wisten het niet. De rechter gaf ze de gelegenheid er op een later tijdstip op terug te komen, maar daar werd geen gebruik meer van gemaakt.

De conclusie van de aanwezigen van de SP is: de verordening van de gemeente Noordoostpolder voldoet niet aan de wet. Dat wisten we eigenlijk al, maar werd door deze zitting nog eens extra duidelijk.

Het is nu aan de drie (zeer ingelezen) rechters van de meervoudige kamer bestuursrecht de taak te komen tot een uitspraak (jurisprudentie) waaraan bij volgende zaken gerefereerd gaat worden. Dat ze zich hier zeer van bewust zijn heb is door de aanwezigen ‘gevoeld’.

Er komt over 6 weken een uitspraak. Van de uitspraak krijgt elke indiener op inhoud van zijn/haar ingediende zaak de eigen uitspraak.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier