h

Speeltuintjes in de NOP

26 augustus 2013

Speeltuintjes in de NOP


De gemeente moet bezuinigen en kijkt daarom kritisch naar de speeltuintjes.Er ligt een bezuinigingstaakstellingvoor de speelplaatsen van 50.000 Euro (structureel). 

De gemeente stelt in de keuzenota dat de vrije tijdsbesteding van kinderen is veranderd. Zij gaan vaker naar buitenschoolse opvang en naar clubjes. Nu blijkt uit cijfers dat er juist een omgekeerde trend is. De cijfers van buitenschoolse opvang dalen juist. Veel gezinnen kunnen de vele 'clubjes' niet eens meer betalen. Het is daarom belangrijk dat er vrij toegankelijke speelplaatsen voor kinderen zijn.

Op dit moment is er bekend dat er een 'nominatie lijstje' is van speeltuinten die zullen sluiten. Welke speeltuinen hierop staan is niet bekend. Wel is bevestigd dat de speeltuin aan het Pampuspad in Emmeloord op het lijstje staat. Welke drukbezochte speeltuinen zijn nog meer de dupe?

Buiten spelen is niet alleen leuk voor kinderen; uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat het belangrijk is voor de gezondheid en ontwikkeling van het kind, zowel fysiek als sociaal-emotioneel. Door buiten te spelen leert een kind ruimte, afstand, diepte en snelheid beter in te schatten. Daarnaast leert een kind door buiten te spelen met andere kinderen, omgaan met winst en verlies, met rolverdelingen en bouwt het een gezonde dosis assertiviteit op. Bovendien kan buiten spelen een bijdrage leveren aan het terugdringen van overgewicht bij kinderen. 


Goede speelvoorzieningen is goed voor de buurt Om van buurten levendige plekken te maken, moet de overheid de verantwoordelijkheid nemen om ruimte te scheppen om te leven. Te beginnen met kinderen. Eén op de vijf kinderen speelt niet meer op straat. Dit komt niet alleen door de toegenomen concurrentie van televisie, computer, sportclubs en andere hobby’s, maar voor een belangrijk deel ook door de afname van de mogelijkheden om buiten te spelen. De beschikbare ruimte wordt beperkter en de onveiligheid op straat neemt toe. Buiten spelen is niet alleen belangrijk voor het individuele kind, maar ook van invloed op het gezin en de leefbaarheid van de buurt. Bovendien leidt het tot meer betrokkenheid van kinderen en ouders bij de buurt. En versterkt het de sociale cohesie in een buurt. Door voor de jeugd tot en met 16 jaar voorzieningen te creëren, verveelt de jeugd zich minder, waardoor de kans op vandalisme en anderen ergernissen wordt verkleind. Dit kan leiden tot een kostenbesparing op langere termijn.

SP Noordoostpolder zal morgen om 14.00 uur aanwezig in de speeltuin aan het pampuspad in Emmeloord, in de zuidert. Kinderen horen te kunnen spelen.

Reacties

Ik begreep dat de speeltuin tussen de venusstraat en capellastraat ook weg gaat. Waar kunnen we klagen en onze handtekeningen voor behoud inleveren?

Reactie toevoegen

U bent hier