h

Ca. 12% van de kinderen in NOP groeit op in armoede

13 januari 2013

Ca. 12% van de kinderen in NOP groeit op in armoede

De feestdagen zijn voorbij en 2013 is begonnen.  De meeste kinderen in de polder zullen terugkijken op gezellige dagen: cadeautjes met Sinterklaas, extra lekker eten met de Kerst, oliebollen en misschien wel vuurwerk met Oud- en Nieuw. Dit geldt echter niet voor alle kinderen in de Noordoostpolder. Circa 12% van de kinderen in Noordoostpolder groeit op in armoede, zo blijkt uit een berekening door SP-Noordoostpolder.

 

De berekening is gebaseerd op de Armoedemonitor Gemeente Noordoostpolder, 1e vervolgmeting. De cijfers betreffen het jaar 2011.
Voor de gemeente Noordoostpolder ligt de inkomensgrens waarbij een gezin als 'objectief armlastig' wordt beschouwd (en dus in armoede leeft) bij het sociaal minimum. In 2011 waren dit in Noordoostpolder 1040 gezinnen met thuiswonende kinderen. Een gemiddeld gezin met kinderen in de Noordoostpolder heeft 1,567 kinderen. Landelijk heeft een eenoudergezin gemiddeld 15,4% minder kinderen dan een gezin met twee ouders. Ervan uitgaande dat het merendeel van de 'objectief armlastige' gezinnen in Noordoostpolder eenoudergezinnen zijn met gemiddeld dus1,325 kinderen, bedraagt het totaal aantal kinderen in deze gezinnen ca. 1378. Dit betekent dat zeker 12% van het totaal aantal kinderen in de Noordoostpolder opgroeit in armoede. Dit is aanmerkelijk meer dan het landelijk gemiddelde dat op ca. 10% ligt.

De SP hanteert een andere inkomensgrens voor armoede dan de gemeente Noordoostpolder, namelijk 1,2 keer het sociaal minimum. Een grove schatting leert dat deze grens resulteert in ongeveer een verdubbeling van het aantal kinderen in armoede. Gezien de economische crisis ligt het niet in de verwachting dat het percentage kinderen dat opgroeit in armoede in 2012 en 2013 lager zal zijn dan in 2011.


Cijfers uit de Armoedemonitor Gemeente Noordoostpolder:
Inkomenscategorie < E 10.950,00:                            280 gezinnen met kinderen
Inkomenscategorie E 10.950,00 – E 14.100,00:        620 gezinnen met kinderen
Inkomenscategorie E 14.100,00 – E 15.650,00:        140 gezinnen met kinderen
Inkomenscategorie E 15.650,00 – E 19.350,00:     1.260 gezinnen met kinderen
Inkomenscategorie > 19.350,00:                            5.030 gezinnen met kinderen

Totaal aantal gezinnen met kinderen:                       7.330 gezinnen met kinderen
Totaal aantal objectief armlastige gezinnen met kinderen:  1.040 gezinnen met kinderen

Cijfers van Noordoostpolder.nl:
Aantal kinderen jonger dan 18 jaar in NOP (2011):      11.489

Landelijke cijfers van CBS.nl:
Aantal niet gehuwde paren met 1 kind:                          163.909
Aantal niet gehuwde paren met 2 kinderen:                    147.730
Aantal niet gehuwde paren met 3 kinderen of meer:         37.970
Aantal gehuwde paren met 1 kind:                                  83.775
Aantal gehuwde paren met 2 kinderen:                            82.489
Aantal gehuwde paren met 3 kinderen of meer:              335.582
Aantal eenouderhuishoudens met 1 kind:                        302.979
Aantal eenouderhuishoudens  met 2 kinderen:                147.199
Aantal eenouderhuishoudens  met 3 kinderen of meer      46.094

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier