h

Kinderen van de rekening!

15 november 2012

Kinderen van de rekening!

In Nederland groeien ruim 350.000 kinderen op in armoede. Zij kunnen niet iedere dag een gezonde maaltijd eten, maken geen uitstapjes en moeten verjaardagsfeestjes afzeggen omdat ze geen cadeautje mee kunnen brengen.

Op 5 december vraagt de SP aandacht voor deze 'kinderen van de rekening'. Dat doen we door op het Plein in Den Haag duizenden schoentjes te zetten. We maken daarmee duidelijk dat ook een volksfeest als Sinterklaas aan veel kinderen voorbij gaat, omdat hun ouders er het geld niet voor hebben. En we protesteren daartegen. Nederland is rijk genoeg om alle kinderen een eerlijke kans te geven op een normaal leven; op een leven waarin ze niet buitengesloten worden vanwege geldgebrek bij hun ouders.

Helaas gaat het landelijke beleid de andere kant op. VVD en PvdA willen zowel de bijstand als de kinderbijslag verlagen. Het NIBUD heeft uitgerekend dat daardoor het besteedbaar inkomen van een éénoudergezin met een uitkering de komende jaren met ruim 5 procent daalt. En juist in éénoudergezinnen groeien de meeste kinderen in armoede op. Als die plannen doorgaan, zal de eerstvolgende Armoedemonitor concluderen dat het aantal kinderen in armoede sterk is gestegen....

Daarom is er alle reden om nú in actie te komen. Breng ons snel uw oude kinderschoenen, zodat we ze mee kunnen nemen naar Den Haag om duidelijk te maken dat heel veel mensen het met ons eens zijn: in het rijke Nederland moeten kinderen niet in armoede hoeven opgroeien!

We roepen daarom iedereen in de Noordoostpolder op om aan deze actie deel te nemen, door zoveel mogelijk kindershoentje in te zamelen en deze voor woensdag 28 november a.s. bij ons in te leveren of een belletje te geven dat ze opgehaald kunnen worden.


Mocht u kinderschoenen hebben en wilt u deze inleveren? Dan kunt u een mail sturen naar noordoostpolder@sp.nl. Wij halen deze dan voor u op. U kunt ook bellen naar 0527 - 611923 voor het ophalen of brengen van de kinderschoenen.

Reactie toevoegen

U bent hier