h

Nagelerstraat, waar is die veilige oversteek?

14 juni 2012

Nagelerstraat, waar is die veilige oversteek?


Vorige jaar december hebben wij een handtekeningenactie gehouden omtrent het oversteekpunt aan de Nagelerstraat. Op maandag 12 december 2011 hebben we alle handtekeningen overhandigd aan wethouder Poppe. U kunt het interview met wethouder Poppe hier terug kijken.
 

In het interview heeft Poppe aangegeven; "Ik wil er naar streven om binnen nu en een half jaar concreet iets gedaan te hebben". Uiteraard houden wij dit in de gaten en is het half jaar inmiddels al verstreken. Helaas zijn er geen concrete stappen ondernomen. Tijd voor een afspraak met Andries Poppe.

Wij hebben een afspraak gemaakt, eigenlijk wilden we dit vóór het gemeentehuis, zodat ook de buurt bewoners en geïnteresseerden konden komen. Helaas was dit niet mogelijk. Dan maar een afspraak binnen de muren van het gemeentehuis.


(Foto: Tijdens overhandiging van de handtekeningen)

Donderdag 15 juni om 13.30 uur was het zover, de afspraak met Andries Poppe en zijn medewerker. Het was de bedoeling dat het oversteekpunt in het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) werd verwerkt, helaas heeft dit plan enige vertraging opgelopen. Dat is hartstikke vervelend, maar er moet toch echt iets gebeuren aan de Nagelerstraat. In het verleden zijn er door verscheidene wethouders beloften gedaan voor een oversteek aan de Nagelerstraat, helaas zijn deze allemaal zijn/haar afspraken niet nagekomen.

We waren het er gelukkig wel allemaal over eens dat er een oplossing moest komen voor die locatie, omdat het echt een onveilige plek is. Gelukkig!

Er kwamen verschillende excuses op tafel, het is kostbaar, een zebrapad is schijnveiligheid, lastige plek om iets te creëren. Wat het plan zou zijn is dat er een onderzoek naar gedaan zal worden, wat hier de beste oplossing is. De politie moet het ook eens zijn met de uiteindelijke oplossing, aangezien zij deze moeten handhaven. Nou wat een geluk dat drie aganten toentertijd ook een handtekening hebben gezet op onze lijst. Dat scheelt en wordt dus geen probleem.

Van Sluijs; "Wij willen een duidelijk antwoord, wanneer wordt dit punt aangepakt!". Een structurele oplossing, komt in de toekomst, maar in oktober zal er een tijdelijk plan klaarliggen  voor het oversteekpunt aan de Nagelerstraat.

Dus, wethouder Poppe, houd maar een plek in de agenda vrij, voor een afspraak met SP Noordoostpolder in Oktober.

(Foto: Agenda van wethouder Poppe)

Reactie toevoegen

U bent hier