h

Nieuws uit 2016

3 december 2016

Kerstmarkt Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

De SP heeft met een kraam van het Nationaal ZorgFonds op de winterfair bij de Talmahof in Emmeloord gestaan.Lees verder
22 november 2016

SP: Rotonde is geen quick win

Foto: - / kaders HvE

Vorige week maandag is het raadsvoorstel Quick Wins Hart voor Emmeloord behandeld in de raad. Quick wins zijn kleine verbeteringen aan het centrum die snel zijn te realiseren. De SP is blij dat de eerste verbeteringen nu eindelijk gerealiseerd gaan worden! Vier van de vijf voorgestelde quick wins ondersteunt de SP van harte. De vijfde quick win, de aanleg van een rotonde, is voor de SP uiteindelijk aanleiding geweest om toch tegen het raadsvoorstel te stemmen.

Lees verder
14 november 2016

SP doet onderzoek naar OV oplaad/ophaalpunten

Foto: D. van sluijs

De SP heeft een onderzoek gedaan op het busstation naar de ophaalpunten in de bussen. 

Lees verder
14 november 2016

Niet lenen maar lichte verhoging OZB

De SP dient een amendement in om de OZB te verhogen met de macronorm van 1.97%, zoals vastgesteld in de perspectiefnota.

Lees verder
8 oktober 2016

SP en Nationaal ZorgFonds

Foto: D. van Sluijs
Lees verder
27 september 2016

Commissie verwerpt rapport, college gaat door met aanbevelingen

Foto: jn

In de RTG van 29 augustus heeft de commissie Woonomgeving het BMC rapport 'Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten' besproken. Het doel van het college was de aanbevelingen uit dit rapport te verwerken in de beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Echter, het rapport bestaat enkel uit de resultaten van een dossierstudie en een serie interviews. Voor een ruime meerderheid van de commissie reden om het rapport als 'onvoldoende onderbouwd' te beoordelen. De SP vindt het derhalve op z'n zachtst heel bijzonder dat het college in een memo 31 augustus laat weten toch door te gaan met drie van de aanbevelingen uit het rapport. Want hoe is het mogelijk dat de commissie zegt dat de aanbevelingen onvoldoende zijn onderbouwd en het college ze wel in uitvoer gaat brengen? Het college verschoont zich met de restrictie dat het voor iedere case goedkeuring moet verkrijgen van de raad. Reden voor de SP om de nota te bespreken in de RTG van 26 september.

Lees verder

Pagina's

U bent hier