h

Nieuws uit 2014

15 december 2014

Cultuur voor iedereen!

In ons verkiezingsprogramma hebben wij bij het hoofdstuk Cultuur de volgende inleiding geschreven:

Lees verder
14 december 2014

Ambtenaren krijgen scholing in schrijven van documenten

Foto: xx

De kwaliteit van de gemeentelijke documenten laat al jaren te wensen over. De documenten zijn vaak zeer moeilijk leesbaar door de slechte opzet: de onderwerpen worden in een onlogische volgorde behandeld, de koppen hebben geen verband met de onderstaande tekst en begrippen worden eerst gebruikt en veel later pas gedefinieerd. De SP (en ook D66) heeft diverse keren aandacht gevraagd hiervoor. Wethouder Haagsma heeft nu de SP toegezegd dat de ambtenaren die belast zijn met het schrijven van documenten in februari extra scholing zullen krijgen.

Lees verder
1 december 2014

SP legt verhalen vast van bijstandsgerechtigden

De Rekenkamer van de gemeenteraad Noordoostpolder heeft geconstateerd dat het college onvoldoende zicht heeft op de effectiviteit van de uitvoer van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het college van Burgemeester en Wethouders heeft als reactie hierop aangeven hier meer aandacht aan te zullen schenken.

Lees verder
25 november 2014

Albert Heijn wil uitbreiden

De Albert Heijn aan de Lange Nering wil uitbreiden. De plannen zijn klaar. Een belangrijk deel van de uitbreiding zal plaatsvinden aan de noordwest kant van het pand, op de grond tussen poelier Kroeze en de huidige AH winkel. Hiertoe zal het deel van de Oostzijde dat is gelegen tussen de Lange Achterzijde en de Lange Nering definitief worden afgesloten voor alle verkeer, zie kaartje. Dit betekent dat het bevoorradingsverkeer van Albert Heijn (maximaal 6 vrachtwagens per dag) na het lossen de Oostzijde niet langer kan verlaten via de Lange Nering, maar dit zal moeten doen via de Lange Achterzijde en de Kettingstraat.

Lees verder
17 november 2014

SP: 'Gemeente weigert wet uit te voeren'

SP fractievoorzitter Tjitske Hoekstra is boos op de burgemeester: “Burgemeester Van der Werff weigert de raadsvergoeding van de drie SP-raadsleden over te maken op het rekeningnummer naar hun keuze en daarmee weigert hij de wet uit te voeren”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier