h

Verkiezingsprogramma 2018-2022

De eerste vier jaar van de SP in de gemeenteraad van de Noordoostpolder is een feit. Het was een interessante en leerzame periode voor ons. Daarnaast was het ook vooral je plek vinden als partij. Wij kregen in het begin toch wel te horen van de gevestigde orde: ‘Jullie zijn nieuw, dus doe maar even rustig aan’. Ook
hebben we gemerkt dat we als SP toch wel anders zijn dan de rest van de partijen. Wij pakken het op een andere manier aan. Het constant betrekken van inwoners bij het behandelen van de raadsstukken wordt niet altijd begrepen. Geen fractie zonder actie. Geen raad zonder daad.
De afgelopen vier jaar hebben we als SP in de gemeenteraad ook het één en ander weten te bereiken. Het is lastig om de punten die je bereikt ook over te brengen op de bevolking. Wij willen enkele punten weergeven die we als SP hebben weten te behalen:
- Het geld voor de zorg, blijft voor de zorg.
- Evenementen leges voor grote evenementen niet omhoog
- Minder besloten vergaderingen, alleen wanneer het nodig is.
- Behoud van speeltuinen
- Scherp blijven op de punten waar de gemeente niet de wet naleeft (huishoudelijke hulp)
- Dorpen worden betrokken bij uitvoer van dorpsontwikkelingen op gebied van woningbouw
- Actieve promotie dat de drankkartons bij het plasticafval mogen
- Unaniem aangenomen voorstel: Salaris directeur HVC terug brengen naar Wet Normering Topinkomens
 
Waar staat SP Noordoostpolder voor?
Wij zijn dé socialistische partij met drie, voor ons belangrijkekernwaarden:
- Menselijkheid
- Gelijkwaardigheid
- Solidariteit
 
SP Noordoostpolder is een partij waarbij de mens centraal staat. Daarom is het derde uitgangspunt misschien wel het belangrijkst voor ons, we zijn er voor elkaar en respecteren elkaar als individu, daaruit volgen
automatisch de beide andere punten. Aangezien er steeds meer belangrijke en ingrijpende taken op de bordjes van de gemeenten komen, wordt het ook steeds belangrijker dat de gemeenteraad en het gemeentebestuur zich aan sociaal beleid houdt. De gemeenteraad is er mede verantwoordelijk voor dat de beschikbare gelden ook daar terechtkomen waar ze voor bedoeld en nodig zijn. Dat kan zijn voor individuen, gezinnen, zorg, onderwijs, werkgelegenheid, maar ook voor ondernemingen, zelfstandigen, ondernemers en de leefomgeving. SP Noordoostpolder is er echter ook voor de kwetsbaren, jongeren, ouderen en iedereen
die steun of ondersteuning nodig heeft.
 
We gaan de komende vier jaar met een nieuwe ploeg en hopelijk meer zetels de belangen van de inwoners behartigen. Wij als socialisten weten dat één keer in de vier jaar stemmen alleen niet voldoende is. Om mensen echt zeggenschap te laten terugpakken over hun eigen school, wijk of werkvloer, moeten wij ze
samenbrengen en verbeteringen afdwingen. Wij willen een menswaardig, gelijkwaardig en solidaire samenleving en dát doe je samen.

Via de onderstaande link is het te downloaden als PDF.
Klik hier om het programma te downloaden.

.

 

U bent hier