h

WWB-ers in groenonderhoud

27 september 2016

WWB-ers in groenonderhoud

Op verzoek van de SP is vorige maand de inzet van WWB-ers in het groenonderhoud besproken in de commissie Samenlevingszaken. Aanleiding zijn de jaarstukken 2015. Hieruit blijkt dat de extra manuren als gevolg van de inzet van WWB-ers zijn gebruikt voor het reguliere groenonderhoud. Dit is niet de bedoeling. De extra manuren dienen te worden ingezet voor een surplus op het minimaal vereiste onderhoudsniveau. Het effect van werkverdringing dient te worden voorkomen.

Tijdens de bijeenkomst vertelt directeur Onno Vermooten van Concern voor Werk enthousiast over Groen Doen, het project waarbinnen WWB-ers een werkervaringsplaats krijgen in het groenonderhoud. De WWB-ers hebben allen een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn vaak (nog) niet volledig inzetbaar binnen een reguliere baan. Het project Groen Doen zorgt ervoor dat de WWB-ers beter inzetbaar worden. En met succes: ruim 30% van de WWB-ers stroomt door naar een reguliere baan.

Vermooten legt ook uit dat de WWB-ers extra begeleiding nodig hebben. Daarom werken ze in aparte groepen. In twee wijken zijn zij belast met de volledige verzorging van de perken. Enthousiast rekent hij voor dat de € 180.000 die de gemeente volgend jaar extra beschikbaar heeft voor groenonderhoud kan leiden tot ca. 7 echte banen voor huidige WWB-ers!

De SP ziet het belang voor de werkervaringsplaatsen voor deze specifieke groep WWB-ers. En gezien het succes wil de SP dit project zeker niet hinderen. Blijft wel overeind dat de SP liever betaalde werkervaringsplaatsen zou zien. Indien dit niet mogelijk is, dan mogen de onbetaalde werkervaringsplaatsen niet de reguliere arbeidsplaatsen vervangen.

Het voorgaande leidt tot een vraag over de structuur van de groenvoorziening. Hoe kunnen wij de groenvoorziening zo inrichten dat de extra manuren vanuit de inzet van WWB-ers enkel worden gebruikt voor een surplus op het onderhoudsniveau? Dit lijkt niet een eenvoudige opgave. Immers, in 2015 is het niet gelukt. Een typisch onderwerp om te worden besproken met de wethouder groenvoorziening Poppe in de commissie Woonomgeving. Helaas, het verzoek van de SP om het onderwerp te bespreken is gisteren geblokkeerd door een kleine meerderheid van de partijen. Kennelijk vinden zij werkverdringing van ondergeschikt belang, evenals de voorbeeldfunctie van de gemeente. En ook de democratische discussie daarover.

Reactie toevoegen

U bent hier